logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Mag een gemeente zomaar steun verlenen aan een museum?

Onze gemeente wil met een subsidie een museum helpen moderniseren. Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van audiovisuele apparatuur om interactieve demonstraties en presentaties mogelijk te maken. Is er sprake van staatssteun? Zo ja, hoe kunnen wij de subsidie ‘staatsteunproof’ verlenen?

Bekijk het antwoord

Is het mogelijk om steun aan een netwerkorganisatie te verlenen voor innovatieadvies aan agrariërs?

Onze provincie wil subsidie geven voor een project ter stimulering van het innovatievermogen van de Nederlandse tuinbouw. Het gaat om steun aan een netwerkorganisatie, die adviesdiensten verleent aan individuele agrariërs, in dit geval tuinders. De netwerkorganisatie heeft aangegeven dat het geen ruimte meer heeft om de-minimissteun te ontvangen. Welke mogelijkheden bieden de vrijstellingsverordeningen om deze steun toch ‘staatssteunproof’ te verlenen?

Bekijk het antwoord

Hoe kunnen wij een compensatieregeling voor ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis ‘staatssteunproof’ inrichten?

Binnen de gemeente zijn wij bezig met het opzetten van een compensatieregeling op basis waarvan ondernemingen, die zijn getroffen door de coronacrisis, een subsidie in de vorm van een lening kunnen aanvragen. Wij kennen de Tijdelijke kaderregeling van de Europese Commissie inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie naar aanleiding van de coronacrisis, maar zien bij veel andere gemeenten een compensatieregeling waarbij steun wordt verleend op basis van de de-minimisverordening. Wat zijn zaken waar wij rekening mee moeten houden wanneer we de compensatieregeling willen baseren op de Tijdelijke kaderregeling staatssteun of op grond van de de-minimisverordening?

Bekijk het antwoord

Kan onze gemeente het MKB in de coronacrisis steunen met een voucher?

Onze gemeente wil in de coronacrisis kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) ondersteunen. Hiervoor biedt de gemeente een voucherregeling aan in samenwerking met een groot aantal lokale consultancybedrijven, waaronder bijvoorbeeld accountantskantoren. Met een voucher, een soort waardebon, kunnen ondernemers door één van deze consultancybedrijven een analyse van hun financiële situatie laten maken. De analyse geeft in een beknopt adviesrapport aan of een organisatie perspectief op continuïteit heeft, inclusief aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen. Welke mogelijkheden bieden Europese staatssteunregels om deze vouchers ‘staatssteunproof’ te verlenen?

Bekijk het antwoord

Geldt het de-minimisplafond van € 200.000 per lidstaat?

De gemeenteraad wil een onderneming € 170.000,- steun verlenen om een duurzaamheidsproject te realiseren. Voor deze steun willen wij gebruik maken van de de-minimisverordening. Zowel de begunstigde onderneming als onze gemeente zijn gevestigd in een grensstreek. Wij vragen ons daarom af of wij rekening moeten houden met de-minimissteun, die aan deze onderneming is verleend, door een overheid uit een aangrenzende lidstaat.

Bekijk het antwoord

Is citymarketing een Dienst van Algemeen Economisch Belang?

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een reclamebureau aan te wijzen voor het uitvoeren van reclamediensten ter promotie van de gemeente bij toeristen, ondernemers etc. De gemeente wil niet het risico lopen dat de financiering daarvan ongeoorloofde staatssteun is. De vraag is daarom of deze reclamediensten kunnen worden aangemerkt als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Bekijk het antwoord

Mag een gemeente zomaar steun verlenen aan een museum?

Antwoord in het kort Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende conclusies mogelijk. Het is belangrijk dat de gemeente eerst bepaalt of de voorgenomen steun voldoet aan de vijf staatssteuncriteria…

Staatssteun: wat is het verschil tussen prenotificatie, notificatie, de vereenvoudigde procedure en de vereenvoudigde melding?

ANTWOORD IN HET KORT Als uitgangspunt bij het verlenen van staatssteun geldt dat de Europese Commissie tijdig op de hoogte moet worden gebracht van elk voornemen tot invoering van een…

Is het mogelijk om steun aan een netwerkorganisatie te verlenen voor innovatieadvies aan agrariërs?

Antwoord in het kort Het is mogelijk om steun te verlenen aan een netwerkorganisatie die adviesdiensten verleent aan agrariërs, in dit geval tuinders, in het kader van innovatie. De Landbouwvrijstellingsverordening…

Moet de gemeente rekening houden met de staatssteunregels bij huurvermindering?

Antwoord in het kort De huurvermindering moet mogelijk worden aangemerkt als staatssteun. In dat geval kan de gemeente de staatssteun op basis van de de-minimisverordening of Algemene Groepsvrijstellingsverordening staatssteunproof verstrekken….

Hoe kunnen wij een compensatieregeling voor ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis ‘staatssteunproof’ inrichten?

Het is voor een gemeente mogelijk om steun te verlenen aan ondernemingen die door de coronacrisis zijn getroffen. De Tijdelijke Kaderregeling Staatssteun van de Europese Commissie behoort tot de mogelijkheden, maar decentrale overheden dienen daarbij wel rekening te houden met de geldende voorwaarden per steunvorm en het feit dat er een meldingsverplichting geldt. Steun op grond van de de-minimisverordening is een andere mogelijkheid. Hierbij moeten decentrale overheden het steunplafond in de gaten houden en rekening houden met het feit dat een onderneming mogelijk al eerder steun in verband met de coronacrisis heeft ontvangen op grond van de de-minimisverordening.

Kan onze gemeente het MKB in de coronacrisis steunen met een voucher?

Antwoord in het kort Een voucherregeling om MKB’s in de coronacrisis te ondersteunen, kan mogelijk staatssteunproof worden verleend op basis van de de-minimisverordening of de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Het antwoord op…

Is het mogelijk om meer de-minimissteun te verlenen dan het drempelbedrag door de betaling te spreiden?

antwoord in het kort Nee, een overheid mag op geen moment aanspraak verlenen op meer de-minimissteun dan het drempelbedrag. Het moment waarop een onderneming aanspraak kan maken op steun wordt…

Hoe kunnen steunmaatregelen voor milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen worden vrijgesteld?

Antwoord in het kort Een subsidie voor de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen door ondernemingen, kan mogelijk staatssteunproof worden verleend op basis van de de-minimisverordening of de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Staatssteun, en…

Geldt het de-minimisplafond van € 200.000 per lidstaat?

Antwoord in het kort Nee, met de-minimissteun die is verleend door overheden uit andere lidstaten, hoeft geen rekening gehouden te worden bij de berekening van de de-minimisruimte van de onderneming….

Is universitair onderzoek een economische activiteit volgens de  Europese staatssteunregels?

Antwoord in het kort Het antwoord op de vraag van de provincie is afhankelijk van de aard van het onderzoek. Contractonderzoek of andere onderzoeksdiensten van een universiteit kunnen als economische…

Is citymarketing een Dienst van Algemeen Economisch Belang?

Antwoord in het kort Over het algemeen kunnen reclameactiviteiten vanwege hun commerciële karakter niet als DAEB worden aangewezen. Alleen citymarketingdiensten die aantoonbaar niet door de markt worden opgepakt, kunnen als DAEB worden aangemerkt. De gemeente moet op basis van een marktanalyse aantonen dat de voorgenomen citymarketingdiensten in overeenstemming…

-->