...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Infrastructuur

Decentrale overheden zijn vaak betrokken bij het aanleggen van verschillende soorten infrastructuur, zoals vervoers-, breedband-, sport-, en openbare infrastructuur. Bij de financiering of subsidiëring van projecten in verband met de aanleg van infrastructuur moet er mogelijk rekening gehouden worden met de Europese staatssteunregels.

...
EU Recht en beleid - 24 oktober 2022

Vervoer

Decentrale overheden die vervoersondernemingen financieel ondersteunen, kunnen te maken krijgen met de Europese staatssteunregels. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vervoer over land, binnenvaart, havens en zeevervoer, en steun in […]

...
EU Recht en beleid - 20 oktober 2022

Steun op basis van het VWEU

Lidstaten kunnen op grond van het VWEU benadeelde organisaties compenseren voor geleden schade door uitzonderlijke omstandigheden, zoals ook de corona-uitbraak.

...
EU Recht en beleid - 20 oktober 2022

Nationale financierings­maatregelen

Voor decentrale overheden die voornemens zijn eigen steunregelingen op te stellen is het goed van deze maatregelen kennis te nemen, om overlap tussen verschillende nationale regelingen te voorkomen.

...
EU Recht en beleid - 18 oktober 2022

PSO-verordening

De PSO-verordening stelt decentrale overheden in staat om onder voorwaarden zelf private partijen in te huren om zo openbaar personenvervoer van betere kwaliteit en veiligheid voor een lagere prijs te realiseren. Op deze pagina leest u meer over deze verordening.

...
EU Recht en beleid - 14 oktober 2022

Coronacrisis

De maatregelen die de lidstaten nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus hebben een grote impact op de economie. Zowel op Europees niveau als op nationaal niveau […]

...
EU Recht en beleid - 10 oktober 2022

Landbouw

Decentrale overheden moeten rekening houden met de staatssteunregels als zij ondernemingen in de landbouwsector willen steunen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verstrekken van staatssteun aan een tuinder voor investeringen voor […]

...
EU Recht en beleid - 5 oktober 2022

Breedband

Decentrale overheden houden zich geregeld bezig met breedbandprojecten. Bij financiering of subsidiëring van deze projecten moet rekening gehouden worden met de staatssteunregels. Er bestaan verschillende mogelijkheden binnen de staatssteunkaders om […]

...
Praktijkvraag - 27 september 2022

Hoe kan onze gemeente inwoners ondersteuning bieden bij de verduurzaming van woningen in overeenstemming met de staatssteunregels?

Onze gemeente wil graag inwoners ondersteuning bieden vanwege de stijgende energieprijzen en het verduurzamen van hun woningen. De gemeente overweegt verschillende opties, zoals:

• het verstrekken van subsidies aan huurders en eigenaar-bewoners om de energierekening te kunnen betalen;
• het verstrekken van vouchers aan huurders en eigenaar-bewoners voor energie-efficiënte producten; of
• het verstrekken van een subsidie aan woningcorporaties en private verhuurders voor het aanschaffen van energie-efficiënte producten, het isoleren van huurwoningen en plaatsen van zonnepanelen.

Kunnen jullie ons informeren over de mogelijkheden en risico’s in het kader van de Europese staatssteunregels?

...
Nieuws - 26 september 2022

Toolkit Energiearmoede: waar moeten gemeenten op letten?

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van woningen heeft het ministerie van BZK de toolkit ‘Energiearmoede’ opgesteld. De toolkit bevat informatie over de toepassing van (Europese) regelgeving en best practices.