...
Nieuws - 11 september 2023

Steun voor productie van hernieuwbare waterstof goedgekeurd

Nederland mag aanzienlijke financiële steun verlenen voor de productie van waterstof. Op 28 juli 2023 heeft de Europese Commissie daartoe een Nederlandse steunregeling van 246 miljoen euro goedgekeurd. Nederland gaat deze regeling inzetten voor het ondersteunen van de productie van hernieuwbare waterstof.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Steun voor uitkoop van boerenbedrijven goedgekeurd

Nederland mag voor 1,47 miljard euro steun verlenen aan Nederlandse landbouwers om de stikstofuitstoot in de buurt van Natura-2000-gebieden te verminderen. De Europese Commissie keurde op 2 mei de twee aangemelde Nederlandse steunregelingen goed die als doel hebben om de stikstofdepositie verder te beperken.

...
Nieuws - 24 april 2023

Tijdelijk crisis- en transitiekader aangepast: focus op klimaat

Op 9 maart 2023 heeft de Europese Commissie het nieuwe tijdelijk crisis- en transitiekader vastgesteld. Dit kader dient ter bevordering van steunmaatregelen in sectoren die belangrijk zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale economie, in overeenstemming met het industrieel plan voor de Green Deal.

...
EU Recht en beleid - 21 april 2023

Staatssteun

Overheden mogen in principe geen financiële steun aan ondernemingen verlenen, omdat deze vaak de concurrentie vervalst.

...
Nieuws - 3 mei 2021

Herziene Europese richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen goedgekeurd

De herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden.

...
Nieuws - 1 februari 2021

Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun

De Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en met 31 december 2021, ook het toepassingsgebied wordt verruimd. Plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. 

...
Nieuws - 8 juni 2020

Terugvordering onrechtmatige staatssteun en de nationale verjaringstermijn

Het Hof van Justitie van de EU heeft inzicht gegeven in de toepassing van een nationale verjaringstermijn bij de terugvordering van onverenigbare staatssteun. De manier waarop steun wordt teruggevorderd wordt bepaald door de nationale lidstaat. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het doeltreffendheidsbeginsel van het EU-recht.

...
EU Rechtspraak - 28 februari 2023

Terugvordering EU-subsidies mogelijk op Europese rechtsgrondslag

Hebt u als overheid een Europese subsidie toegekend die achteraf onterecht blijkt? Vaak is het dan op basis van nationaal recht niet mogelijk deze terug te vorderen. Het Financieel reglement van de EU kan dan soms wel uitkomst bieden, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak SOMVAO.

...
EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Gaan de staatssteunregels boven nationaal recht?

Een onherroepelijke uitspraak van een rechter mag opzij gezet worden wanneer de Europese staatssteunregels van toepassing zijn. Wanneer deze uitspraak de toepassing van het ‘stand-still’ principe in artikel 108 VWEU belet, moeten maatregelen getroffen kunnen worden om de uitvoering van het Europese staatssteunrecht wel degelijk mogelijk te maken.