...
Praktijkvraag - 21 juni 2024

Geldt het de-minimisplafond van € 300.000,- per lidstaat?

De gemeenteraad wil een onderneming € 170.000,- steun verlenen om een duurzaamheidsproject te realiseren. Voor deze steun willen wij gebruik maken van de de-minimisverordening. Zowel de begunstigde onderneming als onze gemeente zijn gevestigd in een grensstreek. Wij vragen ons daarom af of wij rekening moeten houden met de-minimissteun, die aan deze onderneming is verleend, door een overheid uit een aangrenzende lidstaat. Geldt dit plafond per lidstaat?

...
Praktijkvraag - 14 juni 2024

Waar moet u op letten bij het gebruik van de de-minimisverordening als u steun wilt verlenen?

Onze gemeente is voornemens aan een stichting subsidie te verstrekken voor activiteiten die kwalificeren als staatssteun. Aangezien het gaat om een relatief laag bedrag overweegt onze gemeente gebruik te maken van de de-minimisverordening. Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en waar moet u op letten bij het verlenen van deze steun?

...
EU Recht en beleid - 14 juni 2024

Vrijstellings­mogelijkheden

Als een steunmaatregel voldoet aan de vijf staatssteuncriteria, is het aanmelden van deze maatregel bij de Europese Commissie om goedkeuring te verkrijgen dan de enige mogelijkheid om de steun rechtmatig te kunnen verlenen?

...
EU Rechtspraak - 25 maart 2024

Kan een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding in de zin van de Algemene Groepsvrijstellings­verordening economische en niet-economische activiteiten verrichten?

In de zaak BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA beantwoordt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) prejudiciële vragen van twee Letse rechtscolleges over het begrip ‘organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding’ in de zin van artikel 2, punt 83 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie (AGVV). Centraal staat de vraag in hoeverre instellingen voor hoger onderwijs die economische en niet-economische activiteiten uitoefenen als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.

...
EU Recht en beleid - 22 maart 2024

De-minimis­verordeningen

Wilt u als decentrale overheid een relatief laag steunbedrag verlenen aan een onderneming? Afhankelijk van de hoogte van het steunbedrag en de betrokken sector, kunnen decentrale overheden steun verlenen op basis van een van de drie de-minimisverordeningen.

...
Praktijkvraag - 18 december 2023

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

...
Praktijkvraag - 18 december 2023

Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?

Onze provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiertoe wil de provincie een landbouwbedrijf steun verlenen om naar een nieuwe locatie te verhuizen zodat de huidige locatie in de EHS kan worden opgenomen. Onze vraag is of de versterking van de EHS een algemeen belang oplevert in de zin van artikel 16 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)?

...
Praktijkvraag - 16 oktober 2023

Kan een gemeente een lokale breedbandleverancier ondersteunen zonder de staatssteunregels te breken?

Voor inwoners in het buitengebied van onze gemeente is momenteel geen breedband beschikbaar. Een lokale breedbandleverancier is voornemens om hier breedband aan te leggen, maar in de planningsfase blijkt vooralsnog een sluitende businesscase niet mogelijk. Zijn er mogelijkheden om als gemeente de onrendabele top van het breedbandproject te financieren, zonder hierbij onrechtmatige staatssteun te verlenen volgens de Europese staatssteunregels?

...
Nieuws - 9 oktober 2023

Aanpassing De-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector

De regels in de de-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector gaan veranderen. Op 5 oktober 2023 is de herziene verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Voor decentrale overheden zijn een aantal veranderingen in de nieuwe verordening interessant.