Nieuws - 2 oktober 2023

REACH: Nieuwe EU-maatregelen ter beperking van microplastics

De Europese Commissie heeft nieuwe maatregelen aangenomen om bewust toegevoegde microplastics te beperken. Cosmetische producten zoals scrubs, tandpasta, maar ook kunstgras voor sportvelden mogen geen microplastics meer bevatten. Dit vermindert de plastic vervuiling en verbeterd het milieu.

Praktijkvraag - 26 september 2023

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

Nieuws - 16 maart 2020

Commissie publiceert nieuwe plannen voor circulaire economie

Overheden kunnen een krachtige motor zijn voor de vraag naar duurzame producten. Dat staat in het Actieplan voor de Circulaire Economie dat de Europese Commissie op 11 maart 2020 publiceerde. Het actieplan stelt verschillende wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voor om de consumptievoetafdruk in de EU te verkleinen en het circulaire gebruik van producten grondstoffen in de EU te verhogen.

Nieuws - 16 december 2019

Europese Green Deal: De weg naar klimaatneutraliteit

Afgelopen woensdag 11 december is de Europese Green Deal gepresenteerd. Hierin zet de Europese Commissie de strategie uiteen voor de verduurzaming van de Europese economie. Deze strategie raakt veel verschillende beleidsterreinen en zal grote invloed hebben op decentrale overheden.

Nieuws - 17 februari 2020

Green Deal in het werkprogramma 2020

Praktijkvraag: Waarom is het werkprogramma van de Europese Commissie relevant voor decentrale overheden?

Nieuws - 23 november 2020

EU strategie voor hernieuwbare offshore-energie

De Europese Commissie heeft de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie gepresenteerd. De strategie moet eraan bijdragen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is en de doelstelling haalt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen in vergelijking met 1990.

Nieuws - 2 december 2019

Nieuwe Europese Commissie van start

Afgelopen week, op 27 november, kreeg de nieuwe Europese Commissie groen licht van het Europees Parlement. In Straatsburg kreeg de commissie steun van de grote fracties: de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. Op 1 december is de nieuwe commissie officieel aan de slag gegaan.

Nieuws - 23 november 2020

Consultatie langetermijnvisie voor plattelandsgebieden

Hoe blijven landelijke gebieden leefbaar tegen de achtergrond van bevolkingskrimp en steeds minder voorzieningen? De Europese Commissie houdt een consultatie over de toekomst van plattelandsgebieden. Het gaat over de langetermijnvisie voor landelijke gebieden.

Nieuws - 2 november 2020

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2021 gepresenteerd. Dit werkprogramma bevat een lijst met maatregelen voor de komende twaalf maanden. De Commissie wil komend jaar de nadruk leggen op een gezonder, eerlijker en welvarender Europa.

Nieuws - 20 april 2020

Nederland kritisch op verordening Europese Klimaatwet

Nederland steunt het voorstel van de Commissie om de Europese broeikasgasreductiedoelstellingen wettelijk vast te leggen, maar staat kritisch tegenover de voorgestelde gedelegeerde handelingen.