Nieuws - 10 augustus 2022

Ontheffingskader voor Russische contracten gepubliceerd

Begin april heeft de EU het vijfde sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Hierdoor is het verboden om nieuwe overheidsopdrachten boven de drempelbedragen aan Russische partijen te gunnen en lopende contracten met Russische partijen moeten vóór 10 oktober 2022 worden beëindigd. Met de publicatie van het ontheffingskader maakt EZK kenbaar op basis van welke uitgangspunten en aanvraagprocedure een ontheffing wordt verleend.

Nieuws - 20 oktober 2022

Tijdelijke bescherming voor mensen uit Oekraïne verlengd

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne duurt inmiddels al bijna 8 maanden. Nu aannemelijk is dat het conflict langer zal voortduren, is de toepassing van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar verlengd, namelijk tot en met 4 maart 2024.

EU Recht en beleid - 13 oktober 2022

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor decentrale overheden op gebieden zoals energielevering, aanbesteding en asiel. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

Nieuws - 3 oktober 2022

Let op: deadline vijfde sanctiepakket nadert

Aanbestedende diensten hebben nog tot 10 oktober om alle lopende contracten met Russische ondernemingen te beëindigen, tenzij er een ontheffing voor het contract is verleend. Voor de toepassing van het sanctiepakket kan gebruik worden gemaakt van het stappenplan van KED.