...
EU Recht en beleid - 14 oktober 2022

Netwerken voor vervoer en transport TEN-T

Het TEN-T netwerk is opgedeeld in een kernnetwerk, een extended core netwerk en een uitgebreid netwerk. Projecten in dit kader worden vanuit CEF gefinancierd.

...
EU Recht en beleid - 4 oktober 2022

Richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFID)

De Richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen stelt regels voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, maar ook voor tankinfrastructuur voor vloeibaar gas en waterstof. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze Richtlijn.

...
Nieuws - 1 april 2019

Nederland krijgt € 23 miljoen aan Europese vervoerssubsidies

Nederland krijgt dit jaar € 23 miljoen aan Europese subsidies voor infrastructuur. Het geld is onder andere bestemd voor beveiligde private truckparkeerplaatsen langs de snelweg en grote fietsenstallingen in de steden. Het doel van de Europese subsidies…

...
Nieuws - 20 mei 2019

TEN-T opent publieke consultatie

Decentrale overheden kunnen tot 17 juli 2019 reageren op een consultatie over de richtsnoeren van het TEN-T (Trans-Europese Netwerken-Transport). TEN-T regelt het EU-beleid inzake vervoersinfrastructuur dat met name is gericht op het vereenvoudigen van vervoersstromen door de lidstaten en het ondersteunen van territoriale, economische en sociale cohesie.

...
Nieuws - 30 maart 2020

Green Lanes bij grensovergangen

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne markt van de EU zo soepel mogelijk blijven verlopen

...
Praktijkvraag - 1 januari 2022

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?

...
Praktijkvraag - 1 januari 2022

Is een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander EU-land ook geldig in Nederland?

Onze gemeente is gelegen in het grensgebied met België. Wij willen ervoor zorgen dat burgers met een lichamelijke beperking zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daartoe hebben wij onder meer een gehandicaptenparkeerbeleid opgesteld. Als een burger uit een andere EU-lidstaat naar onze gemeente verhuist, blijft diens gehandicaptenparkeerkaart uit de betreffende lidstaat dan in Nederland geldig?

...
Praktijkvraag - 1 januari 2022

Moet er in voertuigen van de gemeente die afval ophalen een tachograaf aanwezig zijn?

Onze gemeente haalt huisvuil op en leegt ook vuil- en glascontainers. We brengen het afval vervolgens naar een verwerkingsbedrijf. Moet in de betrokken voertuigen een tachograaf aanwezig zijn die de rij- en rusttijden, afgelegde afstand en snelheid bijhoudt of kunnen we in aanmerking komen voor een vrijstelling van de tachograafverplichting?