...
EU Recht en beleid - 18 oktober 2022

PSO-verordening

De PSO-verordening stelt decentrale overheden in staat om onder voorwaarden zelf private partijen in te huren om zo openbaar personenvervoer van betere kwaliteit en veiligheid voor een lagere prijs te realiseren. Op deze pagina leest u meer over deze verordening.

...
EU Rechtspraak - 17 oktober 2022

Wanneer is een app (g)een taxidienst?

Het Hof beoordeelt in deze zaak de toepasselijkheid van de Richtlijn 2000/31/EG op een dienst die eruit bestaat dat taxigebruikers door middel van een elektronische applicatie rechtstreeks in contact worden gebracht met taxichauffeurs. Dit arrest schept bovendien meer duidelijkheid over de toepassing van de Wet personenvervoer 2000 voor diensten zoals Star Taxi App.

...
EU Recht en beleid - 14 oktober 2022

Netwerken voor vervoer en transport TEN-T

Het TEN-T netwerk is opgedeeld in een kernnetwerk, een extended core netwerk en een uitgebreid netwerk. Projecten in dit kader worden vanuit CEF gefinancierd.

...
EU Recht en beleid - 14 oktober 2022

Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan SUMP

Decentrale overheden kunnen een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan opstellen en in sommige gevallen is dit ook vereist. Op deze pagina leest u daar meer over.

...
Nieuws - 16 mei 2022

Oproep voor steden met intelligente transportsystemen

Intelligente transportsystemen in uw stad ontwikkelen of bevorderen? Het platform Entrance en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) bieden een overzicht van aanwezige financieringsmogelijkheden, het relevante juridische kader en beste praktijken. 

...
Nieuws - 7 mei 2019

Europese Mobiliteitsweek 2019: aanmelden kan vanaf nu!

Van 16 t/m 22 september vindt de Europese Mobiliteitsweek plaats. Deze week is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét moment waarop gemeenten in heel Europa (en ver daarbuiten) duurzame mobiliteit op de kaart zetten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Onze plusregio is voornemens een concessieovereenkomst te sluiten met een openbaar vervoersbedrijf voor de exploitatie van het regionaal openbaar personenvervoer per spoor. De Commissie heeft eind maart 2014 richtsnoeren vastgesteld bij de PSO verordening betreffende openbaar personenvervoer over spoor en weg. Moet onze plusregio bij het verlenen van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor ook rekening houden met deze richtsnoeren? Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Mag een DAEB-uitvoerder in de OV-sector een winstmarge ontvangen?

Een vervoerder uit onze provincie wil voor het verrichten van een openbare dienstverplichting onder de PSO-Verordening een kleine winstmarge doorberekenen in de kosten. Kan de vervoerder dit doen zonder dat hier sprake is van verboden staatssteun?

...
EU Recht en beleid - 13 september 2022

Mobiliteit en Vervoer

Decentrale overheden die hun vervoersbeleid afstemmen op het EU-beleid hebben meer kans op subsidies.

...
EU Recht en beleid - 5 september 2022

Clean Vehicles Directive

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.