Nieuws - 30 oktober 2023

Richtlijn intelligente transportsystemen aangenomen

De nieuwe ITS-richtlijn is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Deze Richtlijn vervangt Richtlijn 2010/40 en heeft de verduurzaming van vervoer en verbetering van routeplanners tot doel.

EU Recht en beleid - 19 oktober 2023

Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan (SUMP)

Decentrale overheden kunnen een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan opstellen en in sommige gevallen is dit ook vereist. Op deze pagina leest u daar meer over.

Nieuws - 9 oktober 2023

Meer auto-oplaadpunten en meer tankmogelijkheden voor alternatieve brandstoffen in de EU

Op 12 oktober 2023 wordt de EU-verordening voor alternatieve brandstoffen van kracht. Dit versnelt de uitrol van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s en vrachtwagen en de tankplaatsen voor voertuigen die aangedreven zijn met alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en biofuel. Het doel van de verordening is om de CO2-uitstoot van het wegvervoer in de Europese Unie op korte termijn significant te verminderen.

EU Rechtspraak - 1 september 2023

Kunnen er lokale beperkingen gesteld worden aan vergunningen voor privévervoer?

Het Europese Hof van Justitie geeft antwoord op de vraag of de eisen die door een Spaanse regionale overheidsinstantie worden gesteld bij het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van diensten voor de verhuur van personenvoertuigen met chauffeur zijn toegestaan, met het oog op de vrijheid van vestiging. Volgens het Hof kunnen de maatregelen worden gerechtvaardigd om het vervoer, het verkeer en de publieke ruimte in een stedelijke agglomeratie goed te beheren en om het milieu te beschermen, maar niet om zuiver economische redenen zoals de afscherming van de taximarkt.

Praktijkvraag - 29 augustus 2023

Moet er in voertuigen van de gemeente die afval ophalen een tachograaf aanwezig zijn?

Onze gemeente haalt huisvuil op en leegt ook vuil- en glascontainers. We brengen het afval vervolgens naar een verwerkingsbedrijf. Moet in de betrokken voertuigen een tachograaf aanwezig zijn die de rij- en rusttijden, afgelegde afstand en snelheid bijhoudt of kunnen we in aanmerking komen voor een vrijstelling van de tachograafverplichting?

EU Recht en beleid - 23 mei 2023

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

Praktijkvraag - 3 mei 2023

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?

EU Recht en beleid - 20 april 2023

Mobiliteit en Vervoer

Decentrale overheden die hun vervoersbeleid afstemmen op het EU-beleid hebben meer kans op subsidies.

Nieuws - 15 oktober 2021

Openbare raadpleging over een nieuwe dronestrategie

Drones gaan een steeds belangrijkere rol in de Europese samenleving spelen, stelt de Europese Commissie. Daarom vindt een raadpleging plaats voor het ontwikkelen van een strategie om drones in te zetten voor slimme en duurzame mobiliteit. Reageren kan tot en met 31 december 2021.

Nieuws - 16 mei 2022

Oproep voor steden met intelligente transportsystemen

Intelligente transportsystemen in uw stad ontwikkelen of bevorderen? Het platform Entrance en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) bieden een overzicht van aanwezige financieringsmogelijkheden, het relevante juridische kader en beste praktijken.