...
Praktijkvraag - 3 mei 2023

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?

...
EU Recht en beleid - 20 april 2023

Mobiliteit en Vervoer

Decentrale overheden die hun vervoersbeleid afstemmen op het EU-beleid hebben meer kans op subsidies.

...
Nieuws - 16 mei 2022

Oproep voor steden met intelligente transportsystemen

Intelligente transportsystemen in uw stad ontwikkelen of bevorderen? Het platform Entrance en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) bieden een overzicht van aanwezige financieringsmogelijkheden, het relevante juridische kader en beste praktijken. 

...
EU Recht en beleid - 6 april 2023

Netwerken voor vervoer en transport (TEN-T)

Het TEN-T netwerk is opgedeeld in een kernnetwerk, een extended core netwerk en een uitgebreid netwerk. Projecten in dit kader worden vanuit CEF gefinancierd.

...
Nieuws - 13 maart 2023

Raadpleging: Richtlijn Rijbewijzen

De Commissie gaat de Richtlijn Rijbewijzen herzien, onder meer met het oog op de verkeersveiligheid en het vergemakkelijken van het vrij verkeer van personen.

...
Praktijkvraag - 9 maart 2023

Welke verplichtingen vloeien voort uit de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen?

Wij als gemeente begrijpen dat wij bij de aanschaf van- en een aanbestedingsprocedure voor schone voertuigen de EU Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (richtlijn 2019/1161/EU) in acht moeten nemen. Er zijn echter bij ons nog onduidelijkheden m.b.t. deze richtlijn. Welke verplichtingen voor decentrale overheden vloeien hieruit voort? In welke Nederlandse wetgeving is deze richtlijn omgezet? En hoe verhoudt de Europese richtlijn zich met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet?

...
Praktijkvraag - 9 maart 2023

Kan ik problemen met het innen van parkeerboetes van toeristen uit andere EU-landen centraal melden?

Onze parkeercontroleurs treffen regelmatig fout geparkeerde auto’s van toeristen aan in het centrum van de stad. Het is echter lastig om de parkeerboetes daadwerkelijk te innen, als de overtreder niet in Nederland woont. Klopt het dat er een centraal meldpunt is, waar de gemeente terecht kan met problemen betreft het innen van parkeerboetes van mensen afkomstig uit een andere EU-lidstaat?

...
Nieuws - 21 juli 2022

CEF-subsidie verleend aan Nederlandse infrastructuurprojecten

De Europese Commissie wijst vijf Nederlandse infrastructuurprojecten subsidie toe in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF). Momenteel staan CEF Transport oproepen open voor militaire mobiliteit en faciliteiten voor alternatieve brandstoffen.

...
Nieuws - 7 maart 2022

Interview Robert van Asten over duurzame mobiliteit

Robert van Asten is als wethouder mobiliteit betrokken bij het vergroenen en verduurzamen van de mobiliteit in Den Haag. In 2030 wil deze stad één van de 100 klimaatneutrale steden in Europa zijn. Kenniscentrum Europa decentraal ging met hem in gesprek over groene mobiliteit.