...
Nieuws - 7 maart 2022

Interview Robert van Asten over duurzame mobiliteit

Robert van Asten is als wethouder mobiliteit betrokken bij het vergroenen en verduurzamen van de mobiliteit in Den Haag. In 2030 wil deze stad één van de 100 klimaatneutrale steden in Europa zijn. Kenniscentrum Europa decentraal ging met hem in gesprek over groene mobiliteit.

...
Nieuws - 20 december 2021

Europese Commissie presenteert nieuw kader voor stedelijke mobiliteit

Streven naar schonere, groenere en slimmere mobiliteit. Om deze doelstelling ook binnen steden te behalen, presenteert de Europese Commissie een nieuw kader voor stedelijke mobiliteit. Voor decentrale overheden zijn er interessante financieringsmogelijkheden.

...
Nieuws - 31 mei 2021

Vijf EU-workshops: geef uw mening over stedelijke mobiliteit

Stedelijke mobiliteit moet minder vervuilend worden en dient een groene en digitale transitie te ondergaan. Ter implementatie van de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit wordt het EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit gelanceerd. In dit kader organiseert de Commissie vijf workshops.

...
Nieuws - 6 april 2021

ACM houdt toezicht op de naleving van Europese Zeehavenverordening

De ACM treedt op als toezichthouder voor de naleving van de Europese Zeehavenverordening. Op grond van de verordening kunnen zeehavenbeheerders minimumeisen of beperkingen stellen aan aanbieders van havendiensten en wordt de transparantie van overheidsbijdragen gereguleerd.

...
Nieuws - 14 december 2020

Commissie presenteert duurzame en slimme mobiliteitsstrategie

De Europese Commissie publiceerde op 9 december de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. De strategie dient samen met een actieplan van 82 initiatieven de komende vier jaar als leidraad. Ze moeten bijdragen aan de Green Deal doelstelling om in 2050 een vermindering van 90% uitstoot in de transportsector te behalen.

...
Nieuws - 16 maart 2020

Grensoverschrijdende samenwerking: kabinet schetst recente ontwikkelingen en actuele vooruitgang

Het Nederlandse kabinet geeft samen met grensregio’s en buurlanden een impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland. In een brief aan de Tweede Kamer zette ministers Knops uiteen wat de recente ontwikkelingen en de actuele vooruitgang op dit gebied zijn. Daarnaast heeft ook de Europese Commissie ingezet op vergaande samenwerking ten aanzien van het spoorvervoer.

...
Nieuws - 14 oktober 2019

Interregionale Mobiliteit binnen TEN-T

Op donderdag 10 oktober organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies, samen met een aantal partners, een bijeenkomst over mobiliteit tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden. Tijdens de bijeenkomst werden acht projecten gepresenteerd waarbij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit centraal stond.

...
Nieuws - 8 juli 2019

Bijeenkomst: Green and Smart Mobility

Op donderdag 10 oktober organiseren de provincie Noord-Brabant, Brabant-Stad, Vlaams-Brabant en Metropolregion Rhein-Neckar de bijeenkomst: ‘Green and Smart Mobility – new solutions for the mobility of the future’ in Brussel. Hoe gaan beleidsmakers om met de infrastructuur en industriële transitie die nieuwe technologieën op het gebied van duurzame mobiliteit met zich meebrengen?