EU Recht en beleid - 19 oktober 2023

Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan (SUMP)

Decentrale overheden kunnen een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan opstellen en in sommige gevallen is dit ook vereist. Op deze pagina leest u daar meer over.

Nieuws - 25 september 2023

Consultatie: Europese gehandicaptenkaart

De Europese Commissie vraagt om feedback over het richtlijnvoorstel voor het introduceren van een Europese gehandicaptenkaart. De deadline voor feedback is 13 November 2023.

Nieuws - 9 oktober 2023

Meer auto-oplaadpunten en meer tankmogelijkheden voor alternatieve brandstoffen in de EU

Op 12 oktober 2023 wordt de EU-verordening voor alternatieve brandstoffen van kracht. Dit versnelt de uitrol van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s en vrachtwagen en de tankplaatsen voor voertuigen die aangedreven zijn met alternatieve brandstoffen, zoals waterstof en biofuel. Het doel van de verordening is om de CO2-uitstoot van het wegvervoer in de Europese Unie op korte termijn significant te verminderen.

Nieuws - 18 september 2023

Wetsvoorstel Europese gehandicapten- en parkeerkaarten: gelijke toegang in de gehele EU

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel ingediend voor het introduceren van een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart en het verbeteren van de Europese parkeerkaart. Hierdoor kunnen mensen met een handicap gemakkelijker gebruik maken van voorkeursbehandelingen en gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de Europese Unie.

EU Recht en beleid - 11 september 2023

Overige regelgeving

Er zijn enkele stukken wet- en regelgeving op mobiliteitsgebied die minder veelomvattend zijn, maar alsnog een zekere relevantie hebben voor decentrale overheden. Op deze pagina vindt u daar meer over.

EU Rechtspraak - 1 september 2023

Kunnen er lokale beperkingen gesteld worden aan vergunningen voor privévervoer?

Het Europese Hof van Justitie geeft antwoord op de vraag of de eisen die door een Spaanse regionale overheidsinstantie worden gesteld bij het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van diensten voor de verhuur van personenvoertuigen met chauffeur zijn toegestaan, met het oog op de vrijheid van vestiging. Volgens het Hof kunnen de maatregelen worden gerechtvaardigd om het vervoer, het verkeer en de publieke ruimte in een stedelijke agglomeratie goed te beheren en om het milieu te beschermen, maar niet om zuiver economische redenen zoals de afscherming van de taximarkt.

Praktijkvraag - 29 augustus 2023

Moet er in voertuigen van de gemeente die afval ophalen een tachograaf aanwezig zijn?

Onze gemeente haalt huisvuil op en leegt ook vuil- en glascontainers. We brengen het afval vervolgens naar een verwerkingsbedrijf. Moet in de betrokken voertuigen een tachograaf aanwezig zijn die de rij- en rusttijden, afgelegde afstand en snelheid bijhoudt of kunnen we in aanmerking komen voor een vrijstelling van de tachograafverplichting?

Praktijkvraag - 3 mei 2023

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?

EU Recht en beleid - 20 april 2023

Mobiliteit en Vervoer

Decentrale overheden die hun vervoersbeleid afstemmen op het EU-beleid hebben meer kans op subsidies.