...
EU Recht en beleid - 18 oktober 2022

PSO-verordening

De PSO-verordening stelt decentrale overheden in staat om onder voorwaarden zelf private partijen in te huren om zo openbaar personenvervoer van betere kwaliteit en veiligheid voor een lagere prijs te realiseren. Op deze pagina leest u meer over deze verordening.

...
EU Rechtspraak - 17 oktober 2022

Wanneer is een app (g)een taxidienst?

Het Hof beoordeelt in deze zaak de toepasselijkheid van de Richtlijn 2000/31/EG op een dienst die eruit bestaat dat taxigebruikers door middel van een elektronische applicatie rechtstreeks in contact worden gebracht met taxichauffeurs. Dit arrest schept bovendien meer duidelijkheid over de toepassing van de Wet personenvervoer 2000 voor diensten zoals Star Taxi App.

...
Nieuws - 16 mei 2022

Oproep voor steden met intelligente transportsystemen

Intelligente transportsystemen in uw stad ontwikkelen of bevorderen? Het platform Entrance en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) bieden een overzicht van aanwezige financieringsmogelijkheden, het relevante juridische kader en beste praktijken. 

...
EU Recht en beleid - 11 oktober 2022

Overige regelgeving

Er zijn enkele stukken wet- en regelgeving op mobiliteitsgebied die minder veelomvattend zijn, maar alsnog een zekere relevantie hebben voor decentrale overheden. Op deze pagina vindt u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 4 oktober 2022

Richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFID)

De Richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen stelt regels voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, maar ook voor tankinfrastructuur voor vloeibaar gas en waterstof. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze Richtlijn.

...
Nieuws - 7 mei 2019

Europese Mobiliteitsweek 2019: aanmelden kan vanaf nu!

Van 16 t/m 22 september vindt de Europese Mobiliteitsweek plaats. Deze week is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét moment waarop gemeenten in heel Europa (en ver daarbuiten) duurzame mobiliteit op de kaart zetten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Onze plusregio is voornemens een concessieovereenkomst te sluiten met een openbaar vervoersbedrijf voor de exploitatie van het regionaal openbaar personenvervoer per spoor. De Commissie heeft eind maart 2014 richtsnoeren vastgesteld bij de PSO verordening betreffende openbaar personenvervoer over spoor en weg. Moet onze plusregio bij het verlenen van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor ook rekening houden met deze richtsnoeren? Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

...
Praktijkvraag - 14 september 2022

Mag een DAEB-uitvoerder in de OV-sector een winstmarge ontvangen?

Een vervoerder uit onze provincie wil voor het verrichten van een openbare dienstverplichting onder de PSO-Verordening een kleine winstmarge doorberekenen in de kosten. Kan de vervoerder dit doen zonder dat hier sprake is van verboden staatssteun?

...
EU Recht en beleid - 13 september 2022

Mobiliteit en Vervoer

Decentrale overheden die hun vervoersbeleid afstemmen op het EU-beleid hebben meer kans op subsidies.

...
Nieuws - 15 oktober 2021

Openbare raadpleging over een nieuwe dronestrategie

Drones gaan een steeds belangrijkere rol in de Europese samenleving spelen, stelt de Europese Commissie. Daarom vindt een raadpleging plaats voor het ontwikkelen van een strategie om drones in te zetten voor slimme en duurzame mobiliteit. Reageren kan tot en met 31 december 2021.