Nieuws - 25 september 2023

Consultatie: Europese gehandicaptenkaart

De Europese Commissie vraagt om feedback over het richtlijnvoorstel voor het introduceren van een Europese gehandicaptenkaart. De deadline voor feedback is 13 November 2023.

Nieuws - 18 september 2023

Wetsvoorstel Europese gehandicapten- en parkeerkaarten: gelijke toegang in de gehele EU

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel ingediend voor het introduceren van een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart en het verbeteren van de Europese parkeerkaart. Hierdoor kunnen mensen met een handicap gemakkelijker gebruik maken van voorkeursbehandelingen en gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de Europese Unie.

EU Recht en beleid - 11 september 2023

Overige regelgeving

Er zijn enkele stukken wet- en regelgeving op mobiliteitsgebied die minder veelomvattend zijn, maar alsnog een zekere relevantie hebben voor decentrale overheden. Op deze pagina vindt u daar meer over.

Praktijkvraag - 29 augustus 2023

Moet er in voertuigen van de gemeente die afval ophalen een tachograaf aanwezig zijn?

Onze gemeente haalt huisvuil op en leegt ook vuil- en glascontainers. We brengen het afval vervolgens naar een verwerkingsbedrijf. Moet in de betrokken voertuigen een tachograaf aanwezig zijn die de rij- en rusttijden, afgelegde afstand en snelheid bijhoudt of kunnen we in aanmerking komen voor een vrijstelling van de tachograafverplichting?

EU Recht en beleid - 23 mei 2023

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

Praktijkvraag - 3 mei 2023

Integrale kostprijs doorberekenen bij exploitatie fietsenstalling?

Onze gemeente exploiteert een bewaakte fietsenstalling en wil de stalling van fietsen kosteloos aanbieden. Is het exploiteren van een fietsenstalling een economische activiteit? En zo ja, is de gemeente in dat geval altijd verplicht de integrale kosten door te berekenen voor het aanbieden van plekken in de fietsenstalling?

EU Recht en beleid - 6 april 2023

Netwerken voor vervoer en transport (TEN-T)

Het TEN-T netwerk is opgedeeld in een kernnetwerk, een extended core netwerk en een uitgebreid netwerk. Projecten in dit kader worden vanuit CEF gefinancierd.

EU Recht en beleid - 23 maart 2023

Intelligente Transportsystemen (ITS)

De ITS-richtlijn stelt regels omtrent intelligente transportsystemen. Zo moeten deze systemen onder meer in overeenstemming zijn met door de Europese Commissie later vastgestelde specificaties.

Praktijkvraag - 9 maart 2023

Welke verplichtingen vloeien voort uit de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen?

Wij als gemeente begrijpen dat wij bij de aanschaf van- en een aanbestedingsprocedure voor schone voertuigen de EU Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (richtlijn 2019/1161/EU) in acht moeten nemen. Er zijn echter bij ons nog onduidelijkheden m.b.t. deze richtlijn. Welke verplichtingen voor decentrale overheden vloeien hieruit voort? In welke Nederlandse wetgeving is deze richtlijn omgezet? En hoe verhoudt de Europese richtlijn zich met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet?

Praktijkvraag - 9 maart 2023

Kan ik problemen met het innen van parkeerboetes van toeristen uit andere EU-landen centraal melden?

Onze parkeercontroleurs treffen regelmatig fout geparkeerde auto’s van toeristen aan in het centrum van de stad. Het is echter lastig om de parkeerboetes daadwerkelijk te innen, als de overtreder niet in Nederland woont. Klopt het dat er een centraal meldpunt is, waar de gemeente terecht kan met problemen betreft het innen van parkeerboetes van mensen afkomstig uit een andere EU-lidstaat?