...
EU Rechtspraak - 9 november 2022

Airbnb is een informatiedienst en geen vastgoedmakelaarsdienst

Introductie Het Europese Hof van Justitie heeft op 19 december 2019 uitspraak gedaan op door de Franse rechter gestelde prejudiciële vragen aangaande de reikwijdte van het vrij verkeer van diensten. […]

...
Praktijkvraag - 8 november 2022

Mag de gemeente de exploitant van een tankstation verplichten om ook elektrische laadpalen aan te bieden?

Het aantal elektrische auto’s in onze gemeente is de laatste jaren erg gestegen. Hierdoor steeg ook de behoefte aan het opladen van auto’s in de openbare ruimte. Onze gemeente wil het gebruik en de groei van elektrisch vervoer graag stimuleren. We willen het daarom verplicht stellen dat exploitanten van tankstations op slimme locaties ook een elektrisch laadpunt aanbieden. Mag dit?

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Meldingsplicht

Als decentrale overheden regelgeving niet notificeren, dan moeten zij deze in bepaalde gevallen melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit geldt voor nieuwe, gewijzigde of ingetrokken […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Centraal loket

De Dienstenrichtlijn brengt in het kader van administratieve vereenvoudiging, naast de verplichting voor decentrale overheden om hun wet- en regelgeving op mogelijke belemmeringen te screenen en zo nodig aan te […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Notificeren

Wanneer een decentrale overheid sinds 2010 nieuwe regels en wetten maakt of bestaande regels en wetten wijzigt, moet zij nagaan of deze wetgeving onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt. […]

...
EU Recht en beleid - 2 november 2022

Dienstenrichtlijn: vergunningen

De dienstenrichtlijn stelt eisen aan de verlening van vergunningen, vergunningsstelsels en -voorwaarden voor dienstverlening. Ook zijn sommige vereisten voor de uitoefening van diensten verboden, zoals discriminatoire vereisten, verboden. Op deze […]

...
EU Recht en beleid - 28 oktober 2022

Dienstenrichtlijn & Diensten van algemeen belang

Diensten van algemeen belang vallen soms wel en in andere gevallen niet onder de Dienstenrichtlijn. Het is daarom van belang dat decentrale overheden kunnen bepalen of de Dienstenrichtlijn al dan […]

...
EU Recht en beleid - 27 oktober 2022

Voorschriften ruimtelijke ordening

Wetgeving onder de vlag van ‘voorschriften voor ruimtelijke ordening’ kan eisen bevatten waarmee dienstenactiviteiten specifiek worden gereguleerd. In die gevallen valt de wetgeving onder de Dienstenrichtlijn. Op deze pagina kunt u lezen wanneer een regeling op het gebied van ruimtelijke ordening wel onder de Dienstenrichtlijn valt en wanneer niet. Daarnaast kunt u lezen wanneer regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening die onder de Dienstenrichtlijn valt te rechtvaardigen is.

...
Praktijkvraag - 24 oktober 2022

Hoe werkt het Dienstenloket?

Onze provincie is bezig het Dienstenloket uit de Dienstenrichtlijn vorm te geven binnen de organisatie. Kunt u ons een voorbeeld geven hoe na 1 januari 2010 een vergunningenprocedure via het Dienstenloket gaat verlopen?