EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Vrij verkeer van kapitaal

Decentrale overheden kunnen te maken krijgen met vrij verkeer van kapitaal, bijvoorbeeld wanneer een onderdaan uit een andere lidstaat onroerend goed wil kopen, gebruiken of verkopen. Om die reden is het belangrijk om als decentrale overheid op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent het vrij verkeer van kapitaal. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer is sociale woningbouw verboden staatssteun en in strijd met het vrij verkeer van kapitaal?

Compensatie aan bouwbedrijven die verplicht zijn sociale woningbouw te realiseren is geen verboden staatssteun zolang de verrichte activiteiten onder diensten van algemeen economisch belang (DAEB) vallen. Dit is een van de conclusies die getrokken kan worden uit de gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11 – Eric Libert e.a. tegen Vlaamse Regering.