Nieuws - 20 februari 2023

De Europese Commissie lanceert Europese gehandicaptenkaart

De Europese Commissie wil tegen eind 2023 een Europese gehandicaptenkaart introduceren die voor alle EU-landen geldt. Dit bevordert het vrij verkeer voor personen met een handicap.

EU Recht en beleid - 2 november 2022

Bescherming van werknemers

De Europese Unie kent regelgeving die werknemers goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en bescherming tegen discriminatie garandeert. Op deze pagina leest u daar meer over.

EU Recht en beleid - 6 oktober 2022

Vrij verkeer van werknemers

In de Europese Unie geldt dat werknemers vrij zijn om in andere lidstaten dan hun lidstaat van herkomst te gaan werken. Het vrij verkeer van werknemers is voor decentrale overheden van belang in hun rol van werkgever. Het verbod op discriminatie op basis van nationaliteit tussen werknemers van de EU-lidstaten is ook te zien in beleidsterreinen als burgerzaken en huisvesting. Decentrale maatregelen kunnen hierbij het vrij verkeer van werknemers belemmeren. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vrij verkeer van werknemers.

EU Recht en beleid - 5 september 2022

EU-burgerschap

De bepalingen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) die het vrij verkeer van personen garanderen, waren lange tijd gericht op economisch actieve personen, zoals werknemers of zelfstandigen. Dit veranderde door de introductie van het EU-burgerschap. Personenverkeer omvat nu ook het vrij verkeer van EU-burgers. Op deze pagina vindt u meer informatie over EU-burgerschap.