Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Checklists AGVV

26 oktober 2015Staatssteun

In juli 2014 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie in werking getreden. Om het gebruik van deze verordening te vergemakkelijken, heeft de Commissie een aantal checklists opgesteld. Hiermee kunnen decentrale overheden eenvoudig nagaan aan welke voorwaarden steunmaatregelen onder de AGVV moeten voldoen.

Nieuwe AGVV

De Commissie heeft in de nieuwe AGVV het aantal steuncategorieën, waaronder geoorloofde staatssteun kan worden verleend, uitgebreid. Steunmaatregelen die worden verleend onder toepassing van de AGVV, zijn vrijgesteld van voorafgaande aanmelding bij de Commissie. Decentrale overheden die gebruik maken van de AGVV, stellen de Commissie enkel via een kennisgeving op de hoogte van de steunverlening.

Checklists

Om van de vrijstellingen uit de AGVV gebruik te maken, moeten decentrale overheden de voorwaarden van deze verordening in acht nemen. Om gemakkelijk na te kunnen gaan of aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan, heeft de Commissie checklists opgesteld. Hierin zijn per steuncategorie de voorwaarden te vinden waaraan moet worden voldaan. Ook zijn de toepasselijke algemene voorwaarden uit hoofdstuk 1 van de AGVV in de checklists opgenomen.

De checklists kunt u vinden onder links.

Geen officieel document

De checklists zijn een handig hulpmiddel voor decentrale overheden die gebruik willen maken van de AGVV. Wel is het zo dat de checklists geen officiële documenten van de Commissie zijn. Om van de AGVV gebruik te kunnen maken moet dus altijd worden nagegaan of aan de toepasselijke voorwaarden, zoals neergelegd in AGVV, is voldaan.

X