Circulaire economie: van denken naar doen

3 april 2018Milieu

Op 23 maart 2018 hield staatssecretaris van Velthoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toespraak over circulaire economie in de Eerste Kamer voor het Benelux-parlement. In haar toespraak stelde ze dat de fase om actie te ondernemen is aangebroken en onderstreepte ze het belang van samenwerken tussen de koplopers.

Voorjaarsvergadering Benelux-parlement

De staatssecretaris hield haar toespraak tijdens de voorjaarsvergadering van het Benelux-parlement in het kader van circulaire economie. In het bijzonder kwamen in deze vergadering grensoverschrijdende afvalstromen en hergebruik van materialen naar voren. De viceminister-president van de Vlaamse regering riep daarbij Nederland en Luxemburg op om in Benelux-verband gezamenlijk beleid te maken om zo de groene waterstofeconomie tot een succes te maken. Hierover zal waarschijnlijk op 19 en 20 oktober 2018 in Groningen een conferentie worden gehouden.

Transitie-agenda’s

Verder stelde de staatssecretaris in haar toespraak dat voor de zomer een aantal projecten zullen worden opgestart en uitgevoerd in het kader van de transitie-agenda’s. Als voorbeeld noemde ze het aanpassen van wet- en regelgeving, zoals afval voortaan als grondstof te benoemen (voor zover Europese regelgeving dit toelaat). Voor meer informatie hierover zie de Praktijkvraag: Hergebruik afval, wanneer is afval niet langer afval?

Daarnaast zal de overheid meer duurzaam inkopen en wacht de staatssecretaris op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de mogelijkheden die het nationale financiële en fiscale instrumentarium daartoe biedt. De staatssecretaris zou ook graag samen willen werken met andere EU-landen om te onderzoeken wat de mogelijkheden en voor- of nadelen zijn van dit instrumentarium om de nationale en Europese doelen te bereiken.

Samenwerken

In haar toespraak kwam het belang van samenwerking tussen de koplopers ten aanzien van circulaire economie (de Benelux-landen, Finland, Frankrijk, Slovenië en Duitsland) sterk naar voren. Minister-president Rutte zal gezamenlijk met zijn Belgische, Luxemburgse en Sloveense collega’s in december dit jaar een paper indienen ten behoeve van de discussie over circulaire economie in de Europese Raad. Een genoemd voorbeeld van een reeds geslaagde samenwerking tussen de koploperlanden is de North Sea Resources Roundabout. Dit is een Green Deal tussen landen aan de Noordzee om de regelgeving voor het winnen van grondstoffen uit afvalresten te stroomlijnen.

Rol Europese commissie

De overheid wil zich sterk maken om samen met de koploperlanden de Europese Commissie te overtuigen dat de uitvoering van het EU-Actieplan voor de circulaire economie versneld moet worden. Dit actieplan moet ook een ambitieus vervolg krijgen onder de volgende Commissie door middel van effectieve regelgeving en instrumenten. De Commissie zal ook de marktvraag voor secundaire grondstoffen moeten aanjagen. De staatssecretaris wil om dit alles te bereiken samen optrekken in Benelux- en Europees verband.

Bron:

Toespraak staatssecretaris Van Veldhoven bij zitting Benelux parlement, 23 maart 2018

Door:

Mirthe Mulders en Jos Pees, Europa decentraal

Meer informatie:

Circulaire economie, Europa decentraal
Circulair gebruik grondstoffen, Europa decentraal
EU-actieplan circulaire economie, Europa decentraal
Commissie zet volgende stappen voor duurzaam Europa, nieuwsbericht Europa decentraal