Co-creatie luchtkwaliteit: Oplossingen voor gezonde Europese lucht

22 oktober 2018

Op woensdag 17 oktober zijn experts van regionale overheden, kennisinstellingen, belangenverenigingen en het bedrijfsleven vanuit het Brusselse netwerk samen het gesprek aangegaan over wat nodig is voor gezonde lucht in heel Europa. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts, vanuit de Regio Randstad verantwoordelijk voor milieu, heeft de uitkomsten aangeboden aan François Wakenhut van de Europese Commissie (DG ENV) als input voor de evaluatie van de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. De uitkomsten zijn overhandigd met een air-plant als symbool voor gezonde lucht.

Oplossingen voor gezonde lucht

In deze co-creatie workshop is naar voren gekomen dat gezondheid het uitgangspunt van het beleid moet zijn. Daarbij is het van belang dat er meer, maar ook beter gecommuniceerd wordt naar de samenleving over de rol in het luchtkwaliteit probleem. Samenwerking in de vorm van de quadruple helix (overheden, bedrijfsleven, wetenschap en samenleving) is nodig om dit te bewerkstelligen, aangezien ze allemaal veroorzakers zijn. Verder is consistentie binnen de verschillende beleidsvelden en tussen beleid van verschillende lidstaten belangrijk; luchtkwaliteit is immers een klassiek grensoverschrijdend probleem en elk beleid heeft wel een stukje luchtkwaliteit in zich. Als het over kosten gaat, moeten we de werkelijke, maatschappelijke kosten meewegen, niet alleen de puur economische. Tot slot benadrukte de groep de noodzaak voor evidence based beleidsvorming en de mogelijkheden die de wetenschap daarin kan bieden.

Europese Commissie zoekt ambassadeurs

De Europese Commissie gaf aan bijzonder blij te zijn met de nieuwe inzichten van deze diverse groep over het huidige en toekomstige beleid. Zij zijn zelf op dit moment al bezig met een communicatieplan: de Commissie zoekt ambassadeurs om het probleem bottom-up aan te kaarten en aan te pakken. Verder was de kernboodschap duidelijk: er moet lef worden getoond door de regionale bestuurders en politici, dan zal de Europese Commissie helpen waar zij kan.

Door:

Joris Heuker, Huis van de Nederlandse Provincies en Marjon Plantinga, provincie Utrecht