Nieuws

Publicatie: 11 maart 2019

Door:


Op 4 maart organiseerde het Europees Comité van de Regio’s het seminar ‘Using cohesion policy instruments to address investment gaps in European regions’ in Dubrovnik, Kroatië. Gedeputeerde Michiel Rijsberman (Flevoland) nam deel aan het panel en bepleitte de voortzetting van EU-financiering voor lokale projecten.

Seminar

De COTER-commissie, de commissie voor territoriale samenhang en EU-begroting, organiseerde op 4 maart in samenwerking met Nikola Dobroslavic, de president van de regio Dubrovnik-Neretva, het seminar ‘Using cohesion policy instruments to address investment gaps in European regions’. Dit externe seminar vond plaats in Dubrovnik, Kroatië.
Het seminar had als doel na te gaan wat de impact van de EU-begroting is op overheidsinvesteringen en de implementatie van hulpmiddelen voor een geïntegreerde territoriale ontwikkeling. Ook werd in het seminar aandacht gevestigd op de rol van de regio’s in de programmeringsfase van de Europese structuur- en investeringsfondsen na 2020. De conferentie ging dieper in op de regelingen die de EU heeft voor lokale initiatieven, waarbij niet de overheid maar een commissie van belanghebbenden bepaalt waar het geld het beste aan wordt besteed.

Panel

Michiel Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland, nam deel in een van de paneldiscussies en bepleitte daar de voortzetting van EU-financiering voor lokale projecten. “Kleinschalige, lokale projecten zijn belangrijk voor sociale samenhang. Ze zijn een concreet voorbeeld van waar Europa direct het leven van mensen kan raken”, aldus gedeputeerde Rijsberman.
Ook sprak Rijsberman tijdens het seminar over hoe Europa op lokaal niveau de investeringskloof kan overbruggen. Daarbij gaf hij voorbeelden van de manier waarop Leader projecten werken in Flevoland. Rijsberman was gevraagd als spreker omdat hij namens het Europees Comité van de Regio’s het advies heeft geschreven over het Europees Fonds van Regionale Ontwikkeling na 2021. Tijdens de bijeenkomst overhandigde hij zijn advies aan minister Gabrijela Zalac, de minister van regionale economie in Kroatië.
Rob Jonkman, wethouder gemeente Opsterland, nam deel in de paneldiscussie ‘Translating regional needs into Country-Specific Recommendations’. Jonkman is rapporteur in het Europees Comité van de Regio’s voor het advies ‘The European Semester and Cohesion Policy: aligning structural reforms with long-term investments’.
“Hoewel de koppeling tussen het Europees Semester en het cohesiebeleid wordt versterkt, is de positie van lokale en regionale overheden binnen het proces van het Semester nog altijd niet gewaarborgd. Dit is tegen de principes van partnerschap en multilevel governance en uiteindelijk ook tegen het subsidiariteitsprincipe”, aldus Jonkman.

Bronnen:

COTER External Seminar “Using Cohesion policy instruments to address investment gaps in European regions”, Europees Comité van de Regio’s