Cohesiebeleid voor alle regio’s is een rode lijn voor het Europees Parlement

23 april 2018

Het Europees Parlement heeft op 17 april een resolutie aangenomen waarin wordt gepleit dat het cohesiebeleid na 2020 beschikbaar moet blijven voor alle Europese regio’s. De Europarlementariërs hebben aangegeven dat dit een rode lijn zal zijn tijdens de onderhandelingen nadat de Europese Commissie haar voorstellen voor het volgend meerjarig financieel kader heeft gepresenteerd.

Resolutie

De aangenomen resolutie ‘Strengthening economic, social and territorial cohesion in the EU: the 7th cohesion report of the European Commission’, is geschreven door rapporteur Marc Joulaud (EVP, Frankrijk). De resolutie werd aangenomen met 506 stemmen voor, 71 tegen en 45 onthoudingen. De belangrijkste bevindingen uit de resolutie zijn:

  • Cohesiebeleid moet beschikbaar zijn voor alle regio’s, dit is een rode lijn voor het EP in de onderhandelingen na 2 mei
  • Europarlementariërs zijn bang dat de Commissie het budget van het cohesiebeleid zal verlagen
  • Het cohesiebeleid moet niet de enige oplossing zijn voor elke crisis

Volgens de Europarlementariërs moet de begroting van het EU-cohesiebeleid na 2020 groot genoeg blijven om EU-investeringen in regionale ontwikkelingsprojecten te financieren die in staat zijn om huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Ze benadrukken dat het concentreren van het cohesiebeleid op de minst ontwikkelde regio’s van de EU de voortgang van de politieke prioriteiten van de hele Europese Unie zou belemmeren.

Vervolg

De huidige EU-financiering voor projecten van regionaal en cohesiebeleid die door EU-landen zijn voorgesteld om groei en banen te creëren en de economische kloof tussen EU-regio’s te verkleinen, bedraagt € 351,8 miljard, of 32,5% van de EU-begroting voor 2014-2020. De Commissie zal in mei haar voorstellen presenteren voor het volgende meerjarig financieel kader en het regelgevingskader voor de volgende Europese structuur- en investeringsfondsen na 2020.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU cohesion funding must continue to go to all EU regions after 2020, persbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Raad Algemene Zaken bespreekt toekomst cohesiebeleid, Europa decentraal
The 7th report on economic, social and territorial cohesion, Europese Commissie