Cohesieforum: vereenvoudigd en flexibel cohesiebeleid voor EU27

3 juli 2017

De Europese Commissie hield op 26 en 27 juni het zevende cohesieforum in Brussel. Tijdens het forum gingen meer dan 700 deelnemers met elkaar in debat over de toekomst van Europa en de toekomst van de Europese structuur- en investeringsfondsen. De huidige programmaperiode van de ESI-fondsen loopt in 2020 af.

Doorgaan met EU cohesiebeleid

Hoewel hervorming noodzakelijk is, is voortzetting van het Europees cohesiebeleid, waar Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) onder vallen, belangrijk. Deze mening van Corina Crețu, Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, wordt door velen gedeeld. Hoe het beleid er na 2020 uit komt te zien is voorlopig nog onduidelijk, onder meer omdat de brexit gevolgen heeft voor de omvang van het EU totaalbudget. De Europese Commissie presenteert in 2018 haar voorstellen voor de Europese begroting en het Europese Cohesiebeleid na 2020.

Coherentie en vereenvoudiging

Deelnemers van het forum waren het erover eens dat in de volgende periode de beleidscoherentie groter moet, door onder andere het versterken van de synergie tussen de Europese financieringsinstrumenten. Om de fondsen beter toegankelijk te maken is ook vereenvoudiging noodzakelijk. Bovendien moeten de administratieve lasten flink omlaag.

Zichtbaarheid 

Naast coherentie en vereenvoudiging vonden de deelnemers de zichtbaarheid van het cohesiebeleid belangrijk onderwerp. Europese Commissie voorzitter Juncker benadrukte dat Europa dichter bij de burger moet komen te staan. Europese burgers zijn zich niet genoeg bewust van de positieve effecten van Europees geld. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij onderstreepte tijdens het forum daarom het belang van communicatie.

Deelnemers

Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van Europese instellingen, centrale, regionale en lokale overheden, NGO’s en academici. Sprekers waren onder meer voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, premier van Raadsvoorzitter Malta Joseph Muscat en voorzitter van het Comité van de Regio’s Markku Markkula. De belangrijkste onderwerpen waren de invloed van de brexit en de uitdagingen waarvoor de Europese fondsen kunnen en moeten worden ingezet, zoals migratie en klimaatverandering.

MFK

Het cohesieforum is een belangrijk platform dat input levert aan de Europese Commissie betreffende de plannen voor het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK). Ook het bredere reflectieproces, dat in maart 2017 werd gestart met de presentatie van het Witboek en werd opgevolgd door een vijftal discussienota’s, draagt bij aan de plannen voor de toekomst post 2020. Meer informatie over het laatste reflectiepaper, over de EU-financiën, leest u in dit nieuwsbericht.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, VNG
Cohesieforum, Europese Commissie
Nieuwsbericht discussienota EU-financiën, Huis van de Nederlandse Provincies