Column Bas Verkerk: ’30 mei 2016: Europese dag van de stad’

18 april 2016Betere regelgeving

Het wordt tijd dat de EU onderkent dat de steden een belangrijke rol spelen bij het realiseren van zowel groei en banen, als duurzaamheid en zorg voor onze burgers. Met drie belangrijke bijeenkomsten op 30 mei a.s. in Amsterdam is er een mooi platform geschapen om die rol bij de EU-instellingen onder de aandacht te brengen.

Inmiddels is het Nederlandse EU-voorzitterschap alweer ruim over de helft. Hoewel we in Nederland bitter weinig van het EU-voorzitterschap meekrijgen, kijkt Europa nadrukkelijk naar ons voor het oplossen van een aantal prangende kwesties. Ook in het debat over de Europese stedelijke agenda kijken onze Europese partners naar Nederland. Als we in deze langlopende discussie een stap vooruit kunnen zetten, is het nu. Van de volgende voorzitterschappen (Slowakije, Malta en het VK) wordt op dit punt niet veel verwacht. Daarom wordt er veel belang gehecht aan het Pact van Amsterdam, een verklaring waarin de stad centraal staat.

Het Pact van Amsterdam wordt vastgesteld tijdens een informele ministersbijeenkomst op 30 mei. Dit Pact moet tot een concrete invulling van de EU Urban Agenda leiden. In Brussel wordt al twee decennia lang gediscussieerd over het belang van steden voor Europa. Niemand kan eraan voorbij dat Europa zijn steden hard nodig heeft om haar eigen beleidsdoelstellingen te halen. Of het nu gaat om economische groei en innovatie, of het integreren van vluchtelingen, de steden zijn onmisbaar om hier resultaat te boeken.

Maar hoewel er wel een Europees landbouwbeleid is met een aparte pijler voor het platteland, bestaat er geen Europees stedenbeleid. Dat kan niet! Het is daarom de hoogste tijd voor een EU Urban Agenda die er uiteindelijk toe leidt dat de EU-instellingen meer rekening houden met de uitvoerbaarheid van beleid in een stedelijke omgeving.

Het verankeren van de stedelijke dimensie in EU-beleid heb ik eerder ‘urban mainstreaming’ genoemd. Ik had de eer om in 2014 namens het Comité van de Regio’s een advies op te stellen over de Urban Agenda. Het doet mij deugd dat de wensen uit dat advies – betere regelgeving (better regulation), een betere stedelijke dimensie in EU-fondsen (better funding) en meer kennisdeling (better knowledge) – de leidraad vormen voor het Pact van Amsterdam. Daarmee wordt de meerwaarde van het Comité aangetoond: door vroeg in het debat met een advies te komen, kan het Comité het debat beïnvloeden en een lokaal-regionale invalshoek aan het Brusselse debat toevoegen.

Op 30 mei a.s. organiseren het Comité van de Regio’s, VNG, IPO, Amsterdam en Noord-Holland gezamenlijk in de Westergasfabriek in Amsterdam het Forum over de EU Urban Agenda. Dit event vindt tegelijkertijd plaats met de informele ministersbijeenkomst over het Pact. Daarnaast vind op 30 mei a.s. ook nog een conferentie van stadsmakers in onze hoofdstad plaats. 30 mei wordt hierdoor als het ware de Europese dag van de stad. Een mooie gelegenheid om een statement te maken en flinke stap te zetten op weg naar een echte stedelijke agenda voor Europa.

Door:

Bas Verkerk, Burgemeester van Delft en lid van het Europese Comité van de Regio’s