Better Regulation: “kom over de brug met voorbeelden van knellende regelgeving” Column Fenna Pols

4 juli 2016Betere regelgeving

De Magere Brug is de meest bekende brug van Amsterdam, mede vanwege de James Bond film Diamonds are forever. Opvallend, de brug wordt ’s avonds met 1200 lampjes verlicht. Het is een houten brug en overigens niet erg oud. Het ontwerp stamt uit 1934 en wordt als Amsterdamse School bestempeld. De plek waar de brug ligt, kent echter wel een lange historie. De eerste brug werd in 1691 gebouwd en heette de Kerkstraatbrug. Omdat deze brug opvallend smal was, werd deze in de volksmond de Magere Brug genoemd.

Better Regulation: Bridge! 

De huidige Magere Brug stond  symbool in onze presentatie van het project Bridge! op de Informele EU Ministersconferentie over de European Urban Agenda op 30 mei 2016. Bridge! is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Negen voorbeelden van vraagstukken in de Europese wet- en regelgeving zijn gekoppeld aan de thema’s uit de European Urban Agenda. Waar lopen lokale en regionale overheden tegenaan bij het implementeren van Europese regelgeving in hun praktijk? En hoe slaan we een brug tussen die uitvoeringspraktijk en Brusselse regels?

Uitvoering van EU-regelgeving in de praktijk

Het verzamelen van de vraagstukken deden we samen met onze collega’s bij provincies, gemeenten en waterschappen, de koepels VNG, UvW en het IPO en bij andere betrokken departementen van de Rijksoverheid. We hebben vaak zeer complexe, juridische kwesties in onder andere overzichtelijke infographics willen weergeven, zodat het in een oogopslag helder is waar het uitvoeringsprobleem precies zit. Tot slot hebben we op basis van de 12.000 Europees rechtelijke vragen en antwoorden die decentrale overheden sinds de oprichting van het kenniscentrum hebben gesteld, een analyse gedaan. Deze zijn verwoord in het kwantitatieve deel van het rapport verwoord.

Voorbeeld knelpunt: Local4Local

Een voorbeeld: neem de enthousiaste ondernemer appelboer Johan. Hij staat symbool voor de vele boeren die graag hun producten lokaal op de markt willen afzetten. Hij woont aan de rand van een stad, maar laat zijn appels wekelijks naar de veiling 100 km verderop afvoeren. Zijn wens is appels in zijn eigen stad te verkopen, met als klein risico dat hij zo nu en dan voor de openstaande brug moet wachten. Zijn droom draagt bij aan diverse Europese doelstellingen: lokale afzet van landbouwproducten, verduurzaming van de landbouw en het milieu en het stimuleren van lokaal ondernemerschap. Desondanks blijkt het niet eenvoudig te zijn om hiervoor subsidie te ontvangen van de provincie of de gemeente. De regels werken in dit geval niet mee om de beleidsdoelen te bereiken.

Signaleert u een knelpunt?

Bridge! geeft vraagstukken over de uitvoering van  Europese regelgeving weer vanuit het perspectief van lokale en regionale overheden. Gebaseerd op Nederlandse vraagstukken, maar  we zouden graag alle decentrale overheden in Europa hierbij willen betrekken. Hoe werkt het Europese recht door op bijvoorbeeld het beleid van de Sloveense stad  Bled, in de Franse Dordogne of het Italiaanse Monte Porzio Catione in de regio Rome (zo vlak voor de vakantie). Dit is voor nu nog een brug te ver, maar mocht u onverhoopt tijdens uw vakantie in binnen of buitenland op nog niet helemaal werkende EU regelgeving stuiten, kom daarmee dan vooral over de brug!

Heeft u een vraag? Dan kunt u deze hier stellen.

Door:

Fenna Pols, directeur Kenniscentrum Europa decentraal