Column HNP-voorzitter Wim van de Donk

6 juni 2016

Het Nederlands voorzitterschap van de EU is niet alleen voor het Rijk, maar juist ook voor provincies, gemeenten en waterschappen een uitstekende mogelijkheid gebleken om concreet zaken te doen. Van de aanvankelijke scepsis dat alles uitsluitend in onze hoofdstad zou plaatsvinden en maar weinig in de regio, heb ik zelf in de praktijk gelukkig helemaal niets gemerkt.

Als ik kijk naar wat er in mijn eigen provincie Noord-Brabant heeft plaatsgevonden dan is dat indrukwekkend. Anderhalve week geleden bijvoorbeeld brachten eurocommissaris Maros Sefkovic en Violeta Bulc een bezoek aan onze regio, waarbij ze de laatste technische ontwikkelingen op het vlak van duurzame energie en slimme mobiliteit konden ervaren. Op maandag 30 mei waren alle EU landbouwministers in Eindhoven in het kader van de informele landbouwraad en van 8-10 juni wordt in Brabant samen met de Europese Commissie de EU Week van de Innovatieve Regio’s georganiseerd als onderdeel van het programma van het NL voorzitterschap van de EU in 2016. Ook in andere regio’s heeft het NL voorzitterschap van de EU het nodige in gang gezet en mensen bijeen gebracht.

Het is nu zaak dat we als Nederlandse decentrale overheden stevig doorpakken. Niet voor niets is ons precies een jaar geleden door de ministers Koenders en Plasterk status van mededepartement gegund op EU wetgeving die direct op ons eigen beleid van toepassing is. Als voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies zie ik het als mijn taak om hier zo concreet mogelijk invulling aan te geven en samen met het Rijk op te trekken als het gaat om het behartigen van onze belangen. Ook binnen het EU Comité van de Regio’s wordt nadrukkelijk gekeken naar deze unieke rol die ons is gegeven als voorbeeld voor andere lokale en regionale overheden in Europa. De start is al gemaakt met het onderwerp biodiversiteit, maar ik zie uit naar verdere samenwerking op andere dossiers zoals luchtkwaliteit en cohesiebeleid.

Tot slot wil ik alle medewerkers van de decentrale overheden in Nederland en op onze vooruitgeschoven posten in Brussel die dagelijks werken met EU wet- en regelgeving een hart onder de riem steken. Er zit enorm veel kennis en energie en door vaak net die ene stap extra te zetten maken we voor onze inwoners het verschil. Ik wens u allen daarbij veel succes en alvast een fijne zomer toe

Door:

Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant en voorzitter Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel