Comité van de Regio’s pleit voor versterken cohesiebeleid

De kosten en het risico van non-cohesie waren de belangrijkste punten tijdens de vergadering van de Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Comité van de Regio’s. De COTER-commissie heeft twee adviezen aangenomen in het belang van een sterker cohesiebeleid na 2020.

Voorzitter van de COTER-commissie, Petr Osvald, opende de vergadering: “The future of Europe and results of European elections in 2019 strongly depend on the future of Regional and Cohesion policy. If we wish to prevent raising populism and Euroscepticism we have to support economic and social development at the grass root level through tangible successful projects”.

Ontwerpadviezen cohesiebeleid

Vervolgens gaf Mieczysław Struk, President van de regio Pommeren, uitleg over zijn ontwerpadvies “Kosten en risico’s van het ontbreken van cohesiebeleid: de strategische waarde van het cohesiebeleid voor het verwezenlijken van de doelstellingen uit het Verdrag en het aangaan van nieuwe uitdagingen voor de Europese regio’s”. Struk gaf aan dat de missie van het cohesiebeleid is om te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle EU-burgers, met name uit minder ontwikkelde gebieden, en ze in staat stellen te profiteren van de voordelen die de Europese integratie en de interne markt bieden. De kosten van non-cohesie zijn ernstig omdat cohesiebeleid een essentiële voorwaarde is voor economische groei en een stevige basis vormt voor het welzijn van de samenleving als geheel, inclusief het vertrouwen van de burgers en de politieke legitimiteit van de EU.

Het tweede ontwerpadvies dat werd behandeld is opgesteld door Catiuscia Marini, voorzitter van de regioraad van Umbrië, “Tussentijdse evaluatie van het ESF ter voorbereiding van het voorstel voor na 2020”. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) vormt het sociale aspect van het cohesiebeleid. “In order to tackle present challenges like technological change and globalisation the ESF must remain a key element of regional cohesion policy jointly managed by the different levels of government”, aldus Marini.

Wijzigingsvoorstellen kunnen tot en met 8 maart worden ingediend. Daarna zullen de ontwerpadviezen op 23 maart worden behandeld en goedgekeurd door het gehele Comité van de Regio’s tijdens de plenaire vergadering.

#Cohesiealliantie

Om hun support voor een sterker cohesiebeleid na 2020 te benadrukken heeft het Comité van de Regio’s de #Cohesiealliantie opgezet. De alliantie is een coalitie van nationale, regionale en lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen, ngo’s, scholen, universiteiten en culturele organisaties die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), heeft namens de Nederlandse provincies, de cohesiealliantie ondertekend.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Local leaders make the case for strengthening cohesion policy, persbericht Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Europese Commissie opent consultatie cohesiebeleid post 2020, Europa decentraal