Comité van de Regio’s adviseert Parlement en Raad over herziening EGTS

Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft tijdens een bijeenkomst in Porto op 19 april in kaart gebracht hoe een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) kan bijdragen aan regionale ontwikkeling. De hieruit voortgekomen aanbevelingen zijn aan het Europees Parlement en de Europese Raad voorgelegd. Decentrale overheden kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aangaan en middels een EGTS de uitvoering daarvan vereenvoudigen.

Aanbevelingen

De aanhoudende crisis dwingt overheden steeds vaker om over de landgrenzen te kijken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hierdoor ontstaan grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Een EGTS is een instrument om overheden daarin te faciliteren. Het Europees Parlement en de Europese Raad onderhandelen momenteel omtrent de herziening van de EGTS verordening. De CvdR heeft de volgende aanbevelingen aan het Europees Parlement en de Europese Raad voorgelegd:

– De procedure om een EGTS op te richten vereenvoudigen;
– De procedure om personeel aan te nemen vereenvoudigen;
– Landen buiten de EU betrekken bij EGTS;
– Meer flexibiliteit voor het inzetten van gelden.

EGTS

Het is voor lidstaten, regionale en lokale overheden mogelijk om middels een EGTS een grensoverschrijdend lichaam met rechtspersoonlijkheid op te richten. Door gebruik van dit juridische instrument kunnen bepaalde knelpunten die overheden momenteel ondervinden bij grensoverschrijdende samenwerking worden verholpen.

Door:

Ann-Marie Kühler en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

‘Territorial cooperation needs more flexibility and less bureaucracy to deliver growth’, Comité van de Regio’s, 19 april 2013

Meer informatie:

GROS