Nieuws

Publicatie: 14 april 2020

Door: en


De ENVE-commissie van het Comité van de Regio’s (CoR) heeft een online consultatie gepubliceerd voor het Actieplan voor de Circulaire Economie. Met deze consultatie kunnen lokale en regionale overheden en belanghebbende organisaties commentaar en suggesties op het Actieplan leveren. De bijdragen zullen door de rapporteur van het CoR, Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van provincie Drenthe, en deskundige Ingrid Zeegse worden meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke ontwerpdocument.


De online consultatie richt zich op vier aspecten:

  • De rol van de lokale en regionale overheden bij het verwezenlijken van de circulaire economie
  • Verschuivingen in het economische systeem
  • Het uitgangspunt dat afval niet bestaat (alleen grondstoffen)
  • Doelen en het wetgevend kader

Het huidige ontwerpdocument van de commissie is voor de consultatie beschikbaar gesteld. Rapporteur Stelpstra en zijn team zijn daarnaast beschikbaar voor online meetings en chats.
De consultatie is open tot en met 1 mei 2020. De ENVE-commissie zal volgens de huidige agenda het werkdocument op 8 juni bespreken. Op 9 september zal het ontwerpadvies worden opgesteld. Tijdens de plenaire sessie op 13-14 oktober vindt de eindstemming plaats.

Bron

Written Stakeholder Consultation “New Circular Economy Action Plan”, Europees Comite van de Regio’s