Comité van de Regio’s wil burgers meer betrekken bij Europa

15 februari 2016Europees recht en beleid decentraal

Heeft uw provincie of gemeente een goed idee voor een lokaal evenement over Europa? Het Comité van de Regio’s stelt fondsen beschikbaar om EU-burgers meer te betrekken bij Europa. Dit is ook een van de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap. 

Bij evenementen denkt het Comité aan burgerdialogen, stakeholderdialogen, conferenties of seminars.

Vergoede kosten

Het Comité van de regio’s biedt geaccepteerde evenementen:

– Vergoeding voor de moderatorkosten;
– Vergoeding voor de vertaling (max. 3 talen);
– Media en communicatieactiviteiten;
– Accommodatie- en reiskostenvergoeding voor de Comitéleden.

Soort evenement

Steden, provincies, regio’s, nationale associaties, netwerken en andere EU-instituties in de lidstaten kunnen hun evenement aanmelden als deze aan de volgende criteria voldoen:

– Burgers betrekken, in het bijzonder jonge mensen, bij de EU politieke agenda en de toekomst van Europa;
– Bijdragen aan het werk van het Comité van de Regio’s;
– Versterken van kennisuitwisseling en best practices tussen steden en regio’s over EU-zaken en hun regionale impact;
– Versterken van samenwerking met andere EU-instituties, in het bijzonder de nationale vertegenwoordigingen van de Europese Commissie, Europese Parlement en de Europa Direct kantoren.

Selectiecriteria

In de selectie kijkt het Comité naar de volgende elementen:

– Eén of meer sprekers zijn lid van het Comité van de Regio’s;
– Het evenement is toegankelijk en laat ruimte voor participatie van het publiek;
– Er is een link met de politieke prioriteiten van het Comité;
– Er is een partnerschap met andere EU-instituties.

Het evenement kunt u aanmelden door het online formulier in te vullen. Het voorstel moet minstens drie maanden voor de voorgestelde datum worden ingeleverd.

‘Let’s go local together!’

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Website Comité van de Regio’s