Comité van de Regio’s wil hoger ambitieniveau energie-efficiëntie

1 mei 2017Klimaat

Op 24 april heeft de milieucommissie van het Comité van de Regio’s een rapport aangenomen over EU wetgeving voor energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen. Het advies van rapporteur Michiel Rijsberman, gedeputeerde in de Provincie Flevoland, werd in de vergadering vastgesteld. Belangrijk streven in dit advies is een Europees ambitieniveau van 40% energie-efficiëntie.

Meer ambitie

Het advies van Rijsberman wil een hoger Europees ambitieniveau voor energie-efficiëntie met een bindend streefcijfer van 40 % in 2030. “Een ambitieniveau van 40 % levert meer economische groei, meer banen en minder import van fossiele brandstoffen op dan de 30 % besparingsdoelstelling die nu op tafel ligt”, aldus Rijsberman. Doorgaan op de ingeslagen weg van 1,5 % energiebesparing per jaar is onvoldoende. Een verhoging van het ambitieniveau voor energiebesparing tot 2 % per jaar wordt voorgesteld. Dit is onder andere nodig om de klimaatdoelen, die in Parijs zijn vastgesteld, te halen.

Gebouwen

Van de richtlijn over de energieprestaties van gebouwen wordt eveneens een steviger ambitieniveau verlangd. Zo zou de strekking van de richtlijn verbreed moeten worden naar alle publieke gebouwen. Overheden vervullen immers een voorbeeldfunctie. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 40% van de uitstoot. Verder moeten decentrale overheden bij de uitwerking van nationale renovatieplannen betrokken worden.

Parkeerplaatsen

Tijdens de vergadering van de milieucommissie in het Comité van de Regio’s was enige discussie over de noodzaak van het verplicht stellen van elektrische oplaadpunten op alle parkeerplaatsen. Ook werd kritiek geuit op de plannen van de Europese Commissie voor de introductie van “smartness” indicatoren. Volgens Rijsberman moet de Commissie met duidelijke argumenten verklaren op welke manier die indicatoren bijdragen aan een betere energielevering voor gebouwen.

Vervolg

Nu het advies van Rijsberman door de milieucommissie is vastgesteld, wordt er op 12 juli 2017 over het rapport gestemd in de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s. Hiermee dient het rapport van Rijsberman als input voor het Europees Parlement, dat in oktober 2017 met zijn advies komt.

Door:

Sidony Venema en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Advies Rijsberman, Comité van de Regio’s