Comité van de Regio’s wil vereenvoudiging Europese begrotingsregels

15 mei 2017

Op 11 mei 2017 stelde het Comité van de Regio’s unaniem het advies vast van Michiel Rijsberman, gedeputeerde van de Provincie Flevoland, over een nieuwe Europese financiële verordening. Met het advies scharen de steden en regio’s van de EU zich achter de voorstellen die de Europese Commissie in september 2016 heeft gepresenteerd om de Europese begrotingsregels te vereenvoudigen en flexibeler te maken.

Financiële regels

De nieuwe verordening brengt vijftien bestaande verordeningen samen, deze gaan over de uitvoering van verschillende Europese subsidieregelingen. Met de nieuwe regeling wil de EU de uitvoering van de programma’s simpeler maken voor begunstigden van subsidies. Op dit moment kent elk Europees subsidieprogramma eigen uitvoeringsregels. Voor uitvoerders en eind begunstigden is dat erg lastig.

Vereenvoudiging van direct belang provincies

Het advies van Rijsberman gaat vooral in op zaken waar ook de provincies baat bij hebben, zoals het terugdringen van buitensporige audit vereisten. Kleine bedrijven die nu subsidie ontvangen hebben er veel last van als ze tot zevenmaal toe tot op het laatste bonnetje worden gecontroleerd door diverse instanties. Het leidt tot afbreukrisico van Europese subsidies. Dat moet beter volgens Rijsberman. “Controle is goed, maar soms lijkt er sprake te zijn van een controle-estafette in Nederland. Eenmaal zou genoeg moeten zijn. Controleurs moeten meer vertrouwen hebben in het werk van hun voorgangers.”

Rol van het Rijk

Verder is Rijsberman kritisch over de Europese plannen dat nationale overheden meer zeggenschap krijgen over opzetten van financiële instrumenten met EU-subsidies die bestemd zijn voor provincies en gemeenten. “Als het Rijk die fondsen wil gebruiken, dan mag dat niet zonder uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van de betreffende provincie,” aldus Rijsberman. “Anders hoeven die plannen er wat ons betreft niet te komen.”

Voortouw

Voor de zomer zal ook het Europees Parlement een advies geven over de financiële verordening. Vervolgens moeten de ministers in de Raad de nieuwe verordening rond de zomer goedkeuren. De beoogde vereenvoudiging kan dan per 1 januari 2018 ingaan. Het advies is mede tot stand gekomen op basis van ervaringen van de Management Autoriteit van het programma Kansen voor Flevoland / Kansen voor West 2.

Door:

Sidony Venema en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Persbericht, Comité van de Regio’s
Advies Michiel Rijsberman, Comité van de Regio’s