Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.

De Commissie Corbey waarschuwt in het actieplan van 29 januari 2016 voor onnodige kosten voor ondernemers en te veel juridische onzekerheden waardoor afvalstromen onderbenut blijven.

Voorstellen

In het actieplan pleit de Commissie voor maatregelen die de wettelijke kaders verbeteren, publieke belangen als veiligheid en gezondheid borgen en het duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen in Nederland stimuleren.

Regelgeving aanpassen

De geformuleerde aanbevelingen houden rekening met de verschillende publieke belangen, zoals het voorkomen van risico’s met gevaarlijke (afval)stoffen voor mens en milieu en het optimaal benutten van alle biomassa. Om dit te realiseren richten de maatregelen zich op veranderingen van de regelgeving.

Commissie Corbey

Onder leiding van oud-Europarlementariër Corbey buigt deze Commissie zich over duurzaamheidsvraagstukken m.b.t. biomassa.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel ‘Dutch experts urge steps to a biobased economy’, ENDS Europe
Bericht ‘Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’, Commissie Corbey

Meer informatie:

Advies Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen, Commissie Corbey (PDF)