Commissie doet aanbeveling voor Brexit onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Raad een aanbeveling toegestuurd over de opening van de artikel 50-onderhandelingen. In deze aanbeveling vallen onder andere de ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren te lezen. Eerder werden de politieke richtsnoeren vastgesteld door de Europese Raad, onderhavige ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren vormen het wettelijk mandaat.

Voorbereiding artikel 50-onderhandelingen

Nadat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 te kennen gaf dat het land zich terug zou trekken uit de Europese Unie, middels de artikel 50 clausule, draait de EU op volle toeren om de onderhandelingspositie vast te stellen. In afwachting van de Britse verkiezingen heeft het Europees Parlement sleutelvoorwaarden opgesteld, de Europese Raad (politieke) richtsnoeren en nu de Commissie een aanbeveling aan de Raad.

Aanbeveling Europese Commissie

Omdat de Europese Raad reeds politieke richtsnoeren had opgesteld, diende de Commissie deze nog aan te vullen met een wettelijk kader. De regeringsleiders van de 27 lidstaten kwamen een tweefase aanpak voor de onderhandelingen overeen. De Commissie heeft de details die nodig zijn voor de eerste fase van de onderhandelingen gevat in de huidige aanbeveling. Verder bestrijken de onderhandelingsrichtsnoeren vier belangrijke onderwerpen, namelijk:

  • de bescherming van de status en de rechten van EU27-burgers en hun gezinsleden in het VK en Britste burgers in een van de 27 EU-lidstaten, heeft prioriteit;
  • over de beginselen van financiële regeling moet overeenstemming worden bereikt voordat de tweede fase van de onderhandelingen kan beginnen;
  • het Goede Vrijdagakkoord mag op geen enkele wijze ondermijnt worden in de onderhandelingen. Er moet voorkomen worden dat een harde grens ontstaat op het Ierse eiland;
  • regelingen moeten worden getroffen over de governance en de geschillenbeslechting binnen de artikel 50-onderhandelingen.

Wat nu?

De aanbeveling van de Commissie wordt gezonden naar de Raad, waar deze vermoedelijk goedgekeurd zal worden op 22 mei. Europa decentraal zal hier over berichten.

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Door:

Stijn Bijleveld en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden, nieuwsbericht Europa decentraal
Leiders van de EU stemmen unaniem over Brexitstrategie, nieuwsbericht Europa decentraal
Brexit Top, Europa decentraal
Vrij verkeer, Europa decentraal
Interne markt, Europa decentraal