Commissie: gebruiksvriendelijkheid dienstenloket moet omhoog

17 februari 2015Dienstenrichtlijn

De gebruiksvriendelijkheid van het Nederlandse Point of Single Contact (PSC) moet omhoog, zo liet de Europese Commissie afgelopen maand op een conferentie weten. Ook komt Brussel in mei met een voorstel voor minder vrijblijvende regelgeving voor dit dienstenloket van decentrale overheden. ‘Een persoonlijke aanpak bij de verbetering helpt’ stelt Paul Hogenhuis, adviseur Berichtenbox voor Bedrijven van de provincie Noord-Brabant.

Wat is het PSC?

Een PSC is een centraal digitaal dienstenloket. Overheden die vergunningen afgeven zijn sinds 2009 verplicht hierop aan te sluiten. Deze verplichting komt voort uit zowel de Europese Dienstenrichtlijn als de Nederlandse Dienstenwet. Bij een PSC kunnen zowel binnenlandse als buitenlandse ondernemers terecht.

Functies

Het dienstenloket heeft drie verschillende functies, namelijk de informatie-, bijstands- en transactiefunctie. De informatiefunctie wordt mogelijk gemaakt www.ondernemersplein.nl (sinds augustus 2014 de opvolger van www.Antwoordvoorbedrijven.nl). De bijstands- en transactiefunctie worden ingevuld door de BerichtenBox voor bedrijven.

Niet optimaal

Een goed gebruik van PSC’s stimuleert economische groei en de werkgelegenheid. Maar de werking er van is volgens de Europese Commissie momenteel niet optimaal. Daarom inventariseert de Commissie de feedback van ondernemers. Ook heeft Brussel aangekondigd in mei dit jaar te komen met een voorstel voor verplichtende regelgeving voor decentrale overheden.

Decentrale actie

De Europese Commissie roept decentrale overheden dan ook op nu al actie te ondernemen. Dit gebeurde op de EU-conferentie van 19 januari bij monde van de Eurocommissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB, Elżbieta Bienkowska.

Alle informatie via PSC

Een eerste actiepunt voor decentrale overheden is om al hun informatie voor ondernemers te ontsluiten via het PSC. Dit geldt ook voor informatie die buiten de scope van de Dienstenrichtlijn valt, waarvoor de PSC’s mede zijn opgezet. De Commissie wijst de (decentrale) overheden op hun verantwoordelijkheid om reeds nu te zorgen dat alle informatie over vergunningen, belastingen of sociale zekerheid vindbaar is via www.Ondernemersplein.nl.

Slimmer

Daarnaast vraagt de Europese Commissie alle overheden om aanvraagformulieren ‘slimmer’ te maken en meer te richten op afronding van procedures met de Berichtenbox voor bedrijven. Dat is een uitdagende vraag, maar volgens Eurocommissaris Bienkowska ’zeker niet irreëel wanneer zij het samen gaan doen’.

Provincies al pilotorganisatie

Een overheid die al ervaring heeft met het verbreden en verbeteren van de toepassing van het PSC is Noord-Brabant. De provincie is sinds 2010 pilot organisatie voor de Berichtenbox voor bedrijven en onderzoekt hoe de digitalisering van de provincie is te verbeteren. Deze informatie deelt zij met medeoverheden en ondernemers, onder andere via Europa decentraal.

Persoonlijke aanpak

Op de conferentie over PSC van de Commissie presenteerde de Noord-Brabantse adviseur Berichtenbox voor Bedrijven, Paul Hogenhuis, de provinciale aanpak. Hogenhuis lichtte toe hoe je dienstverlening toegankelijker kunt maken door van het gebruikersperspectief uit te gaan. ‘Passende dienstverlening is erg belangrijk. Daarbij helpt een persoonlijke aanpak’. Hoe Hoogenhuis dit doet? ‘Ik bel de bedrijven op om te vragen waar ze tegenaan lopen en los mogelijke problemen voor ze op. Dit voorkomt dat mensen afhaken en de Berichtenbox niet meer willen gebruiken.’

Goed voor elkaar

Overheden hebben nog een verbeterslag te maken, maar volgens Fons Peeters van het bedrijf VolkerWesselsTelecom doet Nederland het zo slecht nog niet. ‘De Nederlandse overheid heeft het goed voor elkaar voor wat betreft de vindbaarheid en het faciliteren van e-government-middelen zoals de Berichtenbox. Het probleem is alleen dat er nu nog te weinig gemeenten in het initiatief participeren.’ Peeters, die zichzelf een ‘fervent Berichtenboxgebruiker’ noemt, gaf in zijn presentatie tevens aan dat hun bedrijf samen met de Provincie Noord-Brabant laten zien dat de Berichtenbox juist een uitkomst kan zijn voor digitaal zakendoen met overheden. En dat het platform een uitstekend voorbeeld is van goede samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Door:

Paul Hogenhuis, provincie Noord-Brabant en Emile Perton, Europa decentraal

Meer informatie:

Presentatie van Paul Hogenhuis, Theo Ellenbroek en Fons Peeters (4:54:30 – 5:13:43), Europese Commissie
Wat is het dienstenloket? Europa decentraal
Scoreboard voor PSC per land, Europese Commissie
Omgevingsloket online, InfoMil