Commissie geeft bijdrage aan toekomstig meerjarig financieel kader in aanloop naar informele Europese Raad

19 februari 2018Regionaal beleid en fondsen

Tijdens een persconferentie hebben Commissievoorzitter Juncker en Eurocommissaris Oettinger de bijdrage van de Europese Commissie aan de informele Europese Raad van 23 februari gepresenteerd. In deze bijdrage geeft de Commissie input voor het debat omtrent het meerjarig financieel kader na 2020.

Meerjarig financieel kader na 2020

De Europese Commissie ontwikkelt op dit moment voorstellen voor de financiering van EU-programma’s in het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK), de lange termijnbegroting van de EU, dat in 2020 in werking moet treden. Verwacht wordt dat de Commissie begin mei 2018 met een definitief voorstel komt.

Informele Europese Raad

Op 23 februari vindt er een informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders plaats. Een van de voornaamste agendapunten voor deze bijeenkomst is het debatteren over de politieke prioriteiten van het MFK na 2020. In het huidige MFK is er voor de cohesiebeleid strategie een bedrag van 351,8 miljard euro gereserveerd voor de periode 2014-2020, dit komt neer op 32,5% van de totale EU-begroting. Het cohesiebeleid zal een belangrijk onderdeel van het debat zijn tijdens de informele bijeenkomst van de lidstaten op 23 februari. Naast het cohesiebeleid zullen ook de andere grote budgetterreinen, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Onderzoek en Innovatie, ter sprake komen.

Persconferentie Commissievoorzitter Juncker

In aanloop naar de Informele Europese Raad op 23 februari hebben Commissievoorzitter Juncker en Eurocommissaris Oettinger op 14 februari een bijdrage gepresenteerd waarin de Commissie scenario’s voor het MFK na 2020 uiteen zet. Met dit stuk loopt de Commissie vooruit op de formele voorstellen die zij begin mei zal presenteren en waarover vervolgens onderhandeld zal worden. Het is een stuk dat opties presenteert maar geen keuzes maakt. In de conclusie (p.20) staat het als volgt verwoord “All the options and figures cited in this Communication are illustrative and intended to stimulate an open debate. They do not represent the Commission’s definite position.

Op het gebied van cohesiebeleid schetst de Commissie drie scenario’s voor het verdelen van het budget: (1) het cohesiebudget beschikbaar houden voor alle regio’s (geen besparingen), (2) beëindigen van steun voor meer ontwikkelde regio’s – daarbij verliest ook NL toegang tot deze fondsen (besparing van ca. 95 mrd) en (3) uitsluitend steun voor cohesielanden, waardoor ook de steun voor minder ontwikkelde regio’s in Frankrijk, Italië en Spanje wegvalt (besparing van ca. 124 mrd). De Nederlandse medeoverheden zijn voorstander van scenario 1: het behoud van het cohesiebeleid voor alle Europese lidstaten en regio’s.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Onderzoek en Innovatie

Het landbouwbeleid gaat over het verlagen én beter inzetten van de directe betalingen (pijler I). De Commissie wijst erop dat 80% van het geld nu bij 20% van de boeren terecht komt en dat dat sowieso moet veranderen. Wat de hoogte van het budget betreft worden drie scenario’s genoemd: (1) status quo (geen besparingen), (2) 30% reductie (besparing van ca. 120 mrd.) en (3) 15% reductie (besparing van ca. 60 mrd.). Over de introductie van cofinanciering bij de directe betalingen geen woord.

Op het gebied van Onderzoek en Innovatie schetst de Commissie de volgende drie scenario’s: (1) behouden van het huidige budget (80 miljard euro voor het Horizon 2020 project), (2) een toename van 50% naar 120 miljard euro en (3) een verdubbeling van het budget naar 160 miljard euro.

Comité van de Regio’s en Council of European Municipalities and Regions zijn ongerust

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Karl-Heinz Lambertz, heeft in een reactie gewaarschuwd dat er niet gekort mag worden op de EU-cohesiefondsen en dat zij beschikbaar moeten blijven voor alle regio’s en steden als de Europese Unie een meer verenigde, inclusieve, groenere en welvarende toekomst wil.

Ook de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) heeft gereageerd op de bijdrage van de Commissie. “Cohesion policy needs to remain strong enough for investments in all towns and regions to even continue to exist. If it gets cut, this would be a major blow to local initiatives that directly benefit Europe’s citizens, such as jobs for youth or sustainable mobility” Aldus Angelika Poth-Mögele, CEMR-directeur Europese zaken.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU long-term budget after 2020: European Commission sets out options – and their consequences, Persbericht Europese Commissie
A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020, bijdrage Europese Commissie
Toekomstige EU-begroting: de ondermijning van het cohesiebeleid dreigt de toekomst van Europa te ondermijnen, persbericht Comité van de Regio’s
Towns and regions want a fair EU budget, persbericht CEMR

Meer informatie:

Europese Commissie opent consultatie cohesiebeleid post 2020, Europa decentraal