Commissie: grondruilwet is ongeoorloofde staatssteun

15 september 2014Staatssteun

De Europese Commissie heeft afgelopen week geoordeeld dat een Bulgaarse wet, die particuliere grondeigenaren in staat stelt hun bosgrond te ruilen tegen bosgrond in eigendom van de overheid, onverenigbare staatssteun inhoudt. Volgens de Commissie verleent de wet namelijk een selectief voordeel aan de ondernemingen die van deze wet profiteren. Ook voor decentrale overheden in Nederland is dit besluit van de Commissie interessant. Het toont namelijk aan dat decentrale overheden bij grondtransacties de staatssteunregels goed in acht moeten nemen.

Grondruil

Tot en met januari 2009 konden Bulgaarse privé-eigenaren van bosgrond deze grond ruilen tegen bosgrond in eigendom van publieke instanties. Volgens de Europese Commissie leverde deze constructie staatssteun op omdat de grondprijzen die gehanteerd werden niet overeenkwamen met marktprijzen voor vergelijkbare bosgronden. Op deze wijze ontvingen grond-ruilende particuliere partijen een selectief economisch voordeel – en dus staatssteun – die niet verenigbaar was met de interne markt.

Gevolgen

Bulgarije moet er nu voor zorgen dat de staatssteun wordt terugbetaald of dat de grondruilen ongedaan worden gemaakt. De Commissie geeft echter ook aan dat het aantal gevallen waarin staatssteun terug moet worden betaald mogelijk beperkt is:

1. Geen onderneming
Personen die geen economische activiteit beoefenen die gerelateerd is aan geruilde bosgronden zijn namelijk niet te kwalificeren als ‘onderneming’. Hierdoor vallen zij dus buiten het toepassingsbereik van het Europees staatssteunverbod. Zij hoeven een eventueel ontvangen voordeel dan ook niet terug te betalen.

2. De-minimis
Daarnaast is de de-minimisverordening van toepassing op steun die over een periode van drie belastingjaren het bedrag van € 200.000 overschrijdt. De Commissie acht dat bedragen onder het de-minimisplafond geen staatssteun opleveren. Bedragen die onder het de-minimisplafond blijven hoeven dan ook niet te worden teruggevorderd.

Marktconformiteit

Voor decentrale overheden in Nederland is dit besluit interessant omdat het aantoont dat transacties met grond marktconform moeten plaatsvinden om staatssteun te kunnen uitsluiten. Dit volgt uit de Mededeling grondtransacties van de Europese Commissie. Deze mededeling bepaalt dat de verkoop van grond die niet plaatsvindt volgens één van de in de mededeling omschreven methoden bij de Commissie moet worden aangemeld. Dit hoeft niet als de maatregel onder de de-minimisverordening kan vallen. Hoewel deze Mededeling van toepassing is op de verkoop van grond zou deze ook toegepast kunnen worden op andersoortige grondtransacties, zoals het aankopen, verhuren of pachten van grond.

Door:

Femke Salverda en Lukas Ament, Europa decentraal

Bron:

Persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Reguliere de-minimis, Staatssteun, Europa decentraal
Algemeen, Staatssteun, Europa decentraal
Onderneming, Staatssteun, Europa decentraal
Mededeling grondtransacties, Europese Commissie