Commissie lanceert online platform Natura 2000 voor kennisdeling

28 oktober 2013Milieu

De Europese Commissie heeft in oktober een online platform Natura 2000 gelanceerd. Decentrale overheden kunnen hierop onder meer kennis met elkaar delen over het onderhoud van natuurgebieden. Bij natuuronderhoud krijgen overheden veel te maken met Europees beleid.

Natura 2000

Natura 2000 richt zich op het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden in Europa. De gebieden die onder Natura 2000 vallen, worden aangeduid in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijnen bepalen dat lidstaten bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden.

Natura 2000-gebieden

In Nederland zijn ruim 160 gebieden aangemeld als Natura 2000-gebied. Een deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aangewezen. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies worden vanaf 2014 verantwoordelijk hiervoor.

Europees beleid

Decentrale overheden hebben veel te maken met de bescherming van de flora en fauna en de maatregelen van de Natura 2000. Zo moet er rekening gehouden worden met het Europese beleid bij:

– Het beheer en de inrichting van het buitengebied en de openbare ruimte;
– Het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van ruimtelijke plannen;
– Het verlenen van milieu- en bouwvergunningen;
– Het nemen van peilbesluiten.

Online platform

Naast het ondersteunen en financieren van de Natura 2000-gebieden heeft de Commissie nu ook een online platform opgezet waar decentrale overheden kennis kunnen delen over het onderhoud van de natuurgebieden, maar ook het aantrekken van (LIFE-)fondsen. Overheden kunnen met elkaar in contact komen aan de hand van een forum op de website van dit online platform.

Door:

Lukas Ament en Thomas Klink, Europa decentraal

Bron:

Online platform Natura 2000, Europese Commissie

Meer informatie:

Natura 2000, Europa decentraal
LIFE programma, Europese Commissie