Commissie maakt investeringen vrij voor duurzame transportprojecten

8 oktober 2018Aanbesteden Vervoer

De Europese Commissie heeft begin oktober aangekondigd welke projecten op het gebied van alternatieve transporttechnologieën in aanmerking komen voor investeringen uit het Connecting Europe Facility (CEF) instrument.

Connecting Europe Facility

Het financieringsinstrument CEF ondersteunt de ontwikkeling van duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF is verdeeld in drie sectoren: transport, telecom en energie. Een van de hoofdprioriteiten van CEF is het mogelijk maken en versterken van synergie tussen de drie sectoren.

Projecten

Bussen met waterstofaandrijving, vrachtwagens op aardgas en een openbaarvervoersysteem met nul-emissies voor de luchthaven van Amsterdam behoren tot de 26 projecten op het gebied van transporttechnologie die worden voorgesteld voor een deel van de 250 miljoen euro uit het CEF-instrument van de EU, kondigde de Europese Commissie op maandag 1 oktober aan.

Bijna 40 miljoen euro is bestemd voor het gezamenlijke H2Bus Europe-project van Denemarken, het VK en Letland, dat ernaar streeft om tegen 2023 600 waterstofbussen op de weg te zetten. Dit komt nadat de Raad van energieministers vorige maand tijdens een bijeenkomst in Oostenrijk besloot waterstoftransport een boost te geven door waterstof geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit te promoten als een nul-emissie substituut voor het verbranden van fossiele brandstoffen.

Investering

De 250 miljoen euro voor alternatieve transporttechnologieën maakt deel uit van de in totaal 700 miljoen euro die de Commissie heeft voorgesteld voor investeringen in een “duurzame en innovatieve” vervoersinfrastructuur. Hiervan is het grootste deel, 290 miljoen euro, bedoeld om het Europese luchtverkeersmanagement te moderniseren.

De voorgestelde projecten “versnellen onze overgang naar emissiearme mobiliteit in Europa”, zei EU-transportcommissaris Violeta Bulc. “We verwachten dat het in totaal € 2,4 miljard aan publieke en private medefinanciering vrijmaakt”, voegde ze eraan toe.

De directe subsidies die via CEF worden toegekend, moeten door de EU-lidstaten worden goedgekeurd. Daarna verwacht de Commissie in de komende weken een formeel besluit te nemen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EC earmarks €250m for alternative transport projects, ENDS Europe
Connecting Europe Facility, Europese Commissie
EU to invest nearly EUR 700mn in sustainable and innovative transport, Energy Industry Review