Nieuws

Publicatie: 28 januari 2019

Door:


De Brexit-datum van 29 maart komt dichterbij, terwijl het nog niet bekend is hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Het onderhandelde terugtrekkingsakkoord wacht nog op goedkeuring van het Britse parlement en het Europees Parlement. Om de impact van een mogelijke no-deal-Brexit op te vangen publiceerde de Commissie vorige week twee nieuwe voorstellen met betrekking tot de visserij.

Eisen noodmaatregelen

De Europese Commissie publiceerde op 13 november een noodplan voor de voorbereiding op een Brexit zonder terugtrekkingsakkoord. Europa decentraal schreef al eerder een artikel over dit noodplan. In het noodplan werden onder andere zes regels uiteen gezet waar no deal-maatregelen aan moeten voldoen:

  • De noodmaatregelen mogen niet dezelfde voordelen bieden als EU-lidmaatschap;
  • Deze maatregelen zullen tijdelijk van aard zijn en mogen in beginsel niet duren tot na 2019;
  • Ze zullen unilateraal door de EU worden vastgesteld;
  • De maatregelen zullen opgesteld worden met inachtneming van de bevoegdheidsverdeling;
  • Nationale noodmaatregelen moeten verenigbaar zijn met EU-wetgeving en internationale verplichtingen van de EU;
  • De maatregelen mogen geen problemen verhelpen die voorkomen hadden kunnen worden door een tijdige voorbereiding van de belanghebbenden.

Voorstellen visserij

In het licht van de gestelde regels waar de noodmaatregelen aan moeten voldoen, stelt de Commissie twee nieuwe richtlijnen voor. De eerste betreft een wijziging van de verordening die de regels bepaalt voor het Europese Maritieme en Visserijfonds. Deze wijziging voorziet erin dat vissers die tijdelijk niet meer kunnen vissen vanwege een no deal-Brexit, in aanmerking komen voor compensatie uit dit fonds tot uiterlijk eind 2019.
De tweede wijziging betreft de verordening inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten. Het doel van deze wijziging is om ervoor te zorgen dat de EU toegang kan verlenen aan de vissersvloot van het VK op de voorwaarde dat het VK ook toegang verleent aan de Europese vissersvloot. Daarnaast worden de procedures om het VK toegang te geven tot EU-wateren versimpeld. Op die manier is deze procedure minder bezwarend voor de EU, mocht het VK besluiten toegang tot zijn wateren te verlenen.

Brexit Impact Scan voor decentrale overheden

Ook gemeenten, provincies en waterschappen gaan de gevolgen van Brexit merken. De Brexit Impact Scan voor decentrale overheden biedt deze organisaties inzicht op dit gebied. Vul de impactscan in en krijg informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking.

Bron

Brexit preparedness: European Commission adopts two contingency proposals to help mitigate impact of “no-deal” Brexit on EU fisheries, Europese Commissie

Meer informatie:

Brexit-loket voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Voorstel voor aanpassing van een Richtlijn betreffende het Europese Maritiem en Visserij fonds, Europese Commissie
Voorstel voor aanpassing van een Richtlijn betreffende het duurzame beheer van externe vissersvloten, Europese Commissie