Commissie niet tevreden over Nederlands energiebeleid

7 mei 2015Klimaat

Op 29 april heeft de Europese Commissie aan de Nederlandse regering laten weten dat zij nog niet tevreden is over de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Ook geeft de Commissie aan dat overheidsinstanties in Nederland te weinig energiebesparende maatregelen uitvoeren in hun beleid.

Inbreukprocedure

Over de implementatie van de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen in Nederland is al langer een zogeheten inbreukprocedure gaande voor zowel te late als onjuiste omzetting van de richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Falend energielabel

Eén van de grootste bezwaren van de Commissie is het Nederlandse energielabel. Deze voldoet niet aan de kwaliteitseisen waardoor de berekening van de energieprestatie van woningen en gebouwen niet correct uitgevoerd wordt. Op dit moment kunnen woningeigenaren zelf hun label samenstellen waarna een energieprestatieadviseur online goedkeuring moet geven. Deze energieprestatieadviseur komt dus niet meer in de woningen, wat voorheen wel het geval was.

Deadline

De Commissie heeft de Nederlandse regering twee maanden de tijd gegeven om het energielabel op orde te krijgen. Voor de verdere invoering van de Europese richtlijn waarschuwt de Commissie dat er specifieke bepalingen moeten komen om gebouwen ‘bijna-energieneutraal’ te maken tegen 2020.

Decentrale overheden als voorbeeld

Decentrale overheden dienen volgens de Europese Commissie als voorbeeld voor de gemeenschap op het gebied van energiebesparing. Daarnaast zijn zij een informatiebron voor burgers en bedrijven over energie-efficiëntie en moeten zij zelf hun beleid zo energiebesparend mogelijk maken.

Door:

Jonneke Huijser en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Nieuws, SC kent de wet

Meer informatie:

Energie efficiëntie gebouwen, Europa decentraal
Energielabel voor gebouwen, Rijksoverheid
Nationaal Plan bijna-energieneutrale gebouwen, Rijksoverheid
Energielabelatlas