Commissie ondersteunt decentrale overheden bij breedband

14 juli 2014Staatssteun

Decentrale overheden en andere betrokken kunnen vanaf nu ondersteuning krijgen van de Europese Commissie bij de ontwikkeling van breedband. Zij gaf hiervoor op 10 juli het startschot met het initiatief ‘Connectieve gemeenschappen’. Het gaat onder meer om advies, financiering en aparte regels voor staatssteun aan breedband.

Advies

Met het initiatief kunnen verschillende partijen op het gebied van breedband en exploitanten op diverse manieren geholpen worden. ‘Lokale autoriteiten, regio’s, geëngageerde voorvechters van breedband: ze kunnen allemaal bij ons terecht voor hulp. We kunnen de weg wijzen naar praktische steun en financiering die kan helpen de visie te verwezenlijken die zij voor hun gemeenschap hebben’ aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes. Daarnaast kunnen zij advies krijgen om op maat gemaakte zakelijke modellen te ontwikkelen. Op die manier kunnen zij hun gemeenschap van snel breedband voorzien.

Projectplannen

Alle betrokkenen op lokaal, regionaal en nationaal niveau kunnen concepten en plannen voor projecten op het gebied van de aanleg van breedband indienen bij de Europese Commissie. De inzendingen moeten uiterlijk op 15 oktober 2014 binnen zijn. De beste concepten krijgen een ‘keurmerk’ van de Commissie en toegang tot uitgebreide steun.

Steun

Onder meer de volgende steun kan worden verleend:

Individuele feedback:
Lokale plannen voor breedband kunnen worden beoordeeld om te bepalen welke steun er kan worden aangeboden.

Technische bijstand van de Wereldbank:
De Wereldbank werkt samen met deskundigen van de Europese Commissie die kunnen helpen zakelijke modellen te ontwikkelen en die het nodige advies kunnen geven om er voor te zorgen dat uw project de vereiste schaal heeft om in aanmerking te komen voor particuliere of overheidsfinanciering.

Europese Investeringsbank:
De Commissie heeft de Europese Investeringsbank in het kader van de Connecting Europe Facility van zogenoemd zaaikapitaal voorzien dat wordt gebruikt voor financiering op maat voor breedbandprojecten.

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF):
Tot 2020 stelt de EU 453 miljard EUR beschikbaar aan alle regio’s. Voor het eerst zijn toegang tot ICT alsmede de kwaliteit en het gebruik ervan (inclusief investeringen in breedband) topprioriteiten bij het verlenen van deze subsidies.

Staatssteun:
De Commissie heeft bijzondere regels vastgesteld om de verlening van staatssteun voor breedband mogelijk te maken zonder dat er sprake is van verstoring van de concurrentie. Als gevolg daarvan hebben de lidstaten de laatste jaren aanzienlijk meer staatssteun verstrekt. Er is nu een handboek beschikbaar dat hulp biedt bij het aanvragen van staatssteun.

Achtergrond Connectieve gemeenschappen

Volgens de doelstellingen van de Digitale agenda moet 100 % van de huishoudens in de EU tegen 2020 beschikken over breedband met een snelheid van 30 Mbps en 50 % van de huishoudens over breedband met een snelheid van 100 Mbps of meer. Op dit moment worden de investering in breedbandneterken door Brussel nog onvoldoende geacht.

Traag

De ontwikkeling van snelle breedband verloopt met name traag in semi-stedelijke, landelijke en economisch zwakke gebieden. Slechts 18 % van de huishoudens in landelijke gebieden heeft toegang tot snelle breedband.

Achtergrond

De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijke bron voor breedbandontwikkeling in de EU. Een andere belangrijke financieringsbron voor breedband zijn de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). De Europese Commissie heeft op het gebied van de Digitale agenda een instrumentarium ontwikkeld dat is gericht op het gebruik van de ESIF met betrekking tot breedband. Verder heeft de Commissie informatie gepubliceerd over een aantal initiatieven om optimale werkwijzen te bevorderen.

Door:

Emile Perton, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Commissie roept lokale, regionale en nationale leiders op gebruik te maken van nieuwe EU-financiering en -steun voor breedband, Europese Commissie

Meer informatie:

Veelgestelde vragen over Connectieve gemeenschappen, Europese Commissie
Breedband en staatssteun, Europa decentraal
Connectieve gemeenschappen, Europese Commissie

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa.