Commissie onderzoekt Franse steun aan openbaar vervoersbedrijven

Decentrale overheden kunnen bedrijven steunen zonder dat er sprake is van verboden staatssteun door een dienst als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aan te wijzen. Daarbij is het wel belangrijk rekening te houden met de daarbij geldende voorwaarden. Dit wordt geïllustreerd door het formele onderzoek dat de Europese Commissie is gestart naar Franse steun aan openbaar vervoersbedrijven.

Formeel onderzoek

Naar aanleiding van een klacht, is de Europese Commissie een formeel onderzoek gestart naar de verenigbaarheid met de Europese staatssteunregels van steun aan openbaar vervoersbedrijven in de Franse hoofdstedelijke regio Île de France. De Franse autoriteiten menen dat er sprake is van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Echter, tot dusverre hebben de Franse autoriteiten niet bij de Commissie gemeld hoe zij aan de voorwaarden voor het verlenen van dergelijke steun voldoen. Dit voorbeeld geeft het belang aan van kennis over regelgeving inzake DAEB en staatssteun in deze sector.

DAEB

Tussen 1994 en 2008 heeft de regionale overheid van Île de France voor €263 miljoen aan financiële steun verleend aan 235 begunstigden. Het ging om lagere overheden, die het geld als subsidie verstrekten aan private transportbedrijven of er zelf transportdiensten mee onderhielden. De middelen werden onder andere gebruikt om bussen te kopen. De regionale overheid claimt dat het gaat om een DAEB.

Voorwaarden

Compensatie aan de transportsector kan toegestaan zijn ten behoeve van de uitvoering van een DAEB. Ter voorkoming van verstikking van private initiatieven of selectieve voorkeuren, is hier echter een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo mag er geen sprake zijn van overcompensatie, moet de DAEB duidelijk gedefinieerd zijn en moeten vooraf de parameters op basis waarvan compensatie wordt verleend, vastgesteld worden.

Twijfels

De Commissie heeft ernstige twijfels of aan deze voorwaarden voldaan is. Zodoende wordt nu met name onderzocht of de bedrijven extra kosten maakten in verband met de DAEB en zo ja, of er geen sprake is van overcompensatie. De niet-vertrouwelijke versie van de uitspraak wordt gepubliceerd onder zaaknummer SA.26763 in het State Aid Register.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, State aid: the Commission opens in-depth investigation into subsidies granted to public transport in Ile-de-France, Europese Commissie

Meer informatie:

Verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg, Europese Commissie
DAEB en vervoer, Europa decentraal
Staatssteun en DAEB, Europa decentraal
Diensten van Algemeen Belang, Europa decentraal

Vragen over (de toepassing van) DAEB? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal.
Rond april verschijnt een handreiking over DAEB voor (decentrale) overheden. Deze handreiking is door Europa decentraal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geschreven. Europa decentraal houdt u hiervan via de website en de Europese Ster over op de hoogte.