Commissie onderzoekt vrijstelling vennootschapsbelastingplicht Nederlandse overheidsbedrijven

14 juli 2014Staatssteun Vervoer

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar mogelijke voordelen die Nederlandse overheidsbedrijven ondervinden van de vrijstelling van de vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht). Het gaat hierbij met name om havenbedrijven. Volgens de Eurocommissaris van concurrentie, Joaquín Almunia, moet worden verzekerd dat Nederlandse overheidsbedrijven niet worden bevoordeeld ten opzichte van hun private concurrenten en dat de Europese staatssteunregels in acht worden genomen.

Oneerlijke concurrentie

In Nederland zijn de opbrengsten van economische activiteiten uitgevoerd door overheidsbedrijven uitgezonderd van vennootschapsbelasting. Deze bedrijven concurreren direct met private bedrijven, die deze belasting wel moeten betalen. Aan de hand van de ingestelde onderzoeksprocedure wil de Europese Commissie nu nagaan of de Nederlandse regeling in strijd is met Europese staatssteunregels.

Niet volledig aanvaard

Naar aanleiding van klachten, vroeg de Europese Commissie in mei 2013 Nederland om de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven af te schaffen. Nederland verklaarde toen de intentie te hebben om stappen te ondernemen om overheidsbedrijven ook aan vennootschapsbelasting te onderwerpen. Echter, de vijf Nederlandse zeehavenbedrijven zouden uitgezonderd blijven. De Europese Commissie concludeerde dat de maatregelen die zij had opgelegd, niet volledig aanvaard waren door de Nederlandse autoriteiten. Daarop heeft de Commissie de formele onderzoeksprocedure ingeleid.

Onderzoek

Het onderzoek dat nu is ingesteld betekent niet dat er automatisch sprake is van een terugvorderingsrisico. Belanghebbenden kunnen in deze procedure commentaar aanleveren. In Nederland klinkt de roep om onderzoek naar de situaties in andere lidstaten. Om te verzekeren dat havens in andere lidstaten niet van ongeoorloofde belastingvoordelen profiteren, heeft de Commissie deze week vragen gesteld over de belastingregimes voor havens in België en Frankrijk.

Reactie ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën heeft verbaasd gereageerd op het aangekondigde onderzoek naar de Nederlandse vrijstelling omdat voor zeehavens in Europa momenteel nog geen gelijk speelveld is gerealiseerd. Het deelt wel de mening met de Commissie dat een gelijk speelveld nodig is voor private en publieke bedrijven. Op Prinsjesdag wordt dan ook een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd omtrent de modernisering van de vpb-plicht. De nieuwe wetgeving moet per 1 januari 2016 ingaan.

Havens

Omdat grensoverschrijdende concurrentie een belangrijke rol speelt in de havensector, wil de Commissie zorgen voor een gelijk speelveld van alle havens. Hiertoe is in 2013 een enquête gestart, met als doel de verschillende belastingregimes waaraan havens in de gehele EU onderhevig zijn te onderzoeken. Omdat in verschillende gevallen sprake is van alternatieve belastingregimes voor havens, denkt de Commissie dat niet overal de Europese staatssteunregels worden gerespecteerd.

Door:

Lukas Ament en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, State aid: Commission questions tax exemptions for Dutch public companies and takes steps to ensure fair competition between EU ports, Europese Commissie
‘Brussel onderzoekt staatssteun voor Havenbedrijf R’dam’, Financieel Dagblad, 10-7-2014

Meer informatie:

Nieuws, Commissie wil afschaffing vrijstelling vennootschapsbelasting overheidsbedrijven, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal
Havens, Vervoer & Staatssteun, Europa decentraal