Nieuws

Publicatie: 28 oktober 2019

Door:


Op 14 november organiseren de Europese Commissie, het Directoraat-Generaal voor Regionaal beleid en stadsontwikkeling en het Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer een conferentie over het boosten van grensoverschrijdende regio’s door beter vervoer.

Laboratoria voor Europese integratie

De Europese Commissie is van mening dat grensoverschrijdende regio’s laboratoria voor Europese integratie zijn. Dagelijkse interacties over de grens laten burgers de voordelen van de interne markt ervaren. Vele factoren verhinderen echter nog steeds individuen en organisaties om hun volledige potentieel in deze regio’s te benutten.

Missing links

Deze conferentie komt als vervolg op het onderzoek naar ontbrekende spoorverbindingen, missing links. Het beoogt de resultaten van het onderzoek te delen met een breed scala van belanghebbenden. Een ander doel is om een openbaar debat op gang te brengen over de uitdagingen van grensoverschrijdende voerdiensten.

Samenbrengen organisaties

Het evenement brengt organisaties samen die betrokken zijn bij het aanbieden van transportnetwerken en transportdiensten en organisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdende samenwerking.
Aanmelden voor de conferentie kan hier.

Bron

Boosting Cross-Border Regions through better Transport!, Europese Commissie
Report: Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders, Europese Commissie