Nieuws

Publicatie: 15 april 2019

Door:


De Europese Commissie heeft haar vierde verslag over de staat van de energie-unie gepresenteerd. Het opzetten van een Europese energie-unie was één van de prioriteiten van de huidige Commissie, waarvan het mandaat bijna afloopt. De Commissie is positief over de bijdrage van de bijna 8000 steden van het Burgemeestersconvenant. Lokale en regionale overheden vormen volgens de Commissie de kern van de energietransitie. Het rapport dat de huidige stand van zaken samenvat gaat vergezeld van nieuwe plannen over batterijen en de toekomst van de energie-unie na 2025.


Het doel van de Europese Commissie is het bouwen van een veerkrachtige energie-unie en een toekomstgericht klimaatbeleid. Belangrijke doelstellingen binnen dit beleid zijn het garanderen van energiezekerheid, het integreren van de energiemarkt en de economie minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Onderzoek en innovatie zijn voor het bereiken van deze doelstellingen van groot belang. Op dat gebied wil de Commissie dan ook graag samenwerken met de lidstaten om een ecosysteem voor batterijen op te zetten.

Meer zekerheid en toegankelijkheid

Volgens de Commissie is er ten opzichte van enkele jaren geleden meer zekerheid en toegankelijkheid gekomen met betrekking tot de Europese energietoevoer. Ook is het aantal banen in de duurzame sector toegenomen. Binnen het kader van de energie-unie wordt de inzet van lidstaten om klimaatdoelen te halen geharmoniseerd. Tegelijkertijd benadrukt de Commissie dat juist lokale en regionale overheden de kern van de energietransitie vormen. Zo hebben de steden die zijn aangesloten bij het Burgemeesters Convenant voor Klimaat en Energie, bijna 8000 in totaal, hun CO2-uitstoot gemiddeld met 23% teruggebracht sinds hun deelname aan het convenant.

Bezorgdheid over Nederland

Hoewel de Europese Commissie overwegend positief is over de voorlopige uitwerking van de energie-unie, bestaat bij Eurocommissaris Cañete bezorgdheid over Nederland. De commissaris voor Klimaat en Energie gaf tijdens een bezoek aan minister Wiebes aan zich zorgen te maken over het aandeel duurzame energie in Nederland. Dat was in 2017 6,6 %. Om in 2020 toch aan de doelstelling van 14 %  duurzame energie te voldoen acht Cañete het noodzakelijk dat Nederland duurzame energie uit het buitenland inkoopt.

Bron

The State of the Energy Union explained, Europese Commissie
EU eist van den Haag nieuw plan voor duurzame energie, NRC

Meer informatie

Energie en klimaat, Kenniscentrum Europa Decentraal