Commissie presenteert actieplan voor monitoring milieu

19 juni 2017Milieu

Op 9 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie acties voor het stroomlijnen van monitorings- en rapportageverplichtingen op het gebied van milieubeleid. De acties moeten verzekeren dat EU milieuregelgeving de gewenste effecten oplevert. Doel is om het Europees publiek beter te informeren over prestaties en de rapportagelast voor nationale administraties en bedrijven te vereenvoudigen.

10 acties

De Commissie heeft 10 acties geformuleerd, gebaseerd op de uitkomst van de eerdere rapportage fitness check. Deze acties zijn verdeeld binnen de volgende vijf speerpunten:

  1. de juiste informatie, op het juiste moment in de geschikte vorm produceren;
  2. het proces van rapportage stroomlijnen;
  3. actieve verspreiding van milieu-informatie promoten op Europees en nationaal niveau;
  4. inzetten van andere databronnen en alternatieve aanpak, in aanvulling op bestaande milieurapportage;
  5. verbeteren van coherentie en samenwerking.

De acties zijn een afspiegeling van de wens voor een gestandaardiseerde, gezamenlijke manier van rapportage. Om dit te onderschrijven, zal de Commissie de capaciteit van het Europees Milieuagentschap (EEA) vergroten. Ongeveer € 3,1 miljoen uit het LIFE budget wordt overgedragen naar het EEA zodat zij leidend kunnen zijn bij de implementatie van de acties.

Afstemming

De Commissie stelt onder andere voor om zo nodig rapportageverplichtingen in individuele wetgeving te amenderen. Hierdoor wordt de timing en frequentie beter op elkaar afgestemd en worden verplichtingen die overbodig zijn verwijderd. De Commissie stelt tevens voor om het rapportage proces verder te moderniseren, naar verwachting volgt in 2019 een geavanceerde Reportnet 2.0. Daarnaast is de ambitie om meer gebruik te maken van data die wordt gegenereerd door Copernicus, het Europees satelliet- en ruimteprogramma.

Timing

De Commissie, en andere betrokken stakeholders, zijn reeds aan de slag gegaan met de voorgestelde acties. De tijdlijn van sommige acties is afhankelijk van komende Commissie voorstellen en lopende werkprogramma’s. Bij de meeste acties worden de eerste resultaten verwacht eind 2017 en 2018. De Commissie is verantwoordelijk voor de monitoring van voortgang en zal in 2019 de situatie evalueren.

Fitnesscheck

Milieubeleid kent 181 rapportageverplichtingen in 58 verschillende stukken van Eu milieu wetgeving. Sommigen vragen om numerieke en ruimtelijke informatie maar de meeste zijn in tekstformat, moeilijk te structureren en analyseren. De frequentie van rapportage varieert. Over het algemeen vond de fitnesscheck, een evaluatie om te beoordelen in hoeverre bestaande wet- en regelgeving geschikt is voor het doel, dat de effectiviteit en efficiëntie van milieubeleid de afgelopen jaren is versterkt. De meeste rapportageverplichtingen zijn bovendien relevant. Er is echter nog ruimte voor verbetering. Om de slagkracht verder te vergroten heeft de Europese Commissie daarom de tien acties gepresenteerd.

Bron:

Rapport ‘Actions to streamline environmental reporting’, Europese Commissie

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies