Nieuws

Publicatie: 20 april 2020

Door:


Op 14 april 2020 heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen gepresenteerd voor het inzamelen van afval gedurende de coronacrisis. Hiermee biedt de Commissie een aantal aanbevelingen over een veilige afvalinzameling.

Inzameling afval en corona

Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) is er op dit moment geen bewijs dat standaard afvalinzamelingsprocedures onveilig zijn of dat huishoudelijk afval een rol speelt in de verspreiding van het coronavirus. De Commissie roept op tot het veiligstellen van reguliere afvalinzameling overeenkomstig met Europees recht. Naast het feit dat onderbreking van reguliere afvalinzameling kan leiden tot aanvullende gezondheidsrisico’s, is dit ook van belang voor het functioneren van de circulaire economie. Mocht het onverhoopt toch nodig zijn om maatregelen te treffen vanwege het Corona-virus, dan biedt het Europees recht hier ook mogelijkheden voor. De Commissie wijst erop dat afvalwetgeving de ruimte biedt om inzameling aan te passen vanwege redenen van volksgezondheid (art. 13 Kaderrichtlijn afvalstoffen).
De Commissie doet daarnaast een aantal voorstellen met betrekking tot het veilig inzamelen van medisch afval. Voor het wettelijk kader moet worden gekeken naar artikelen 17, 23, 24 en 25 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Bekijk voor meer informatie de richtlijnen in het tweede hoofdstuk.
Bescherming van medewerkers kan geboden worden volgens de richtlijnen van de European Agency for Safety and Health at Work.

Deel ervaringen met de Europese Commissie

Naast aanbevelingen omtrent de inzameling van (medisch) afval roept de Commisie ook op tot het delen van good practices. De Commissie houdt de situatie omtrent afvalinzameling in de gaten en roept lidstaten en afvalbeheerders op om hun ervaringen te delen met ENV-WASTE-COVID-19@ec.europa.eu. Daarnaast is er een overzicht gepubliceerd van good practices in de EU met betrekking tot afvalinzameling.

Bron:

Waste management in the context of the coronavirus crisis, Europese Commissie

Meer informatie:

Kaderrichtlijn afvalstoffen
Stedelijk afval, Kenniscentrum Europa Decentraal