Commissie presenteert wetgevingspakket voor competitieve, verbonden en schone mobiliteit

Om de mobiliteit- en vervoerssector in Europa te moderniseren, heeft de Europese Commissie een nieuw wetgevingspakket aangenomen, genaamd ‘Europa in beweging’. Met acht wetgevingsvoorstellen wil de Commissie gaan werken aan schone, concurrerende en verbonden mobiliteit binnen de EU. De vervoerssector verschaft aan meer dan elf miljoen mensen in de EU werk en is verantwoordelijk voor een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen. De verwachting van de Commissie is dan ook dat op de lange termijn de maatregelen ook voordelen gaan opleveren buiten de vervoerssector.

Europese Commissie

De Commissie doet deze acht wetsvoorstellen in kader van een langetermijnstrategie. Deze strategie moet zorgen voor slimme, sociaal rechtvaardige en concurrerende mobiliteit in 2025. Daarbij stelt de Commissie dat het van groot belang is hoe de vervoerssector de komende jaren wordt vormgegeven, omdat het een grote invloed zal uitoefenen op banen, groei en investeringen, evenals op de kwaliteit van leven en sociale relaties.

Schone, competitieve en verbonden mobiliteit voor iedereen

Met het nieuwe wetgevingspakket wil de Commissie de vervoerssector moderniseren. De nieuwe initiatieven zijn gestoeld op drie pijlers die elkaar versterken, te weten:

  1. schone mobiliteit;
  2. concurrerende en sociaal rechtvaardige mobiliteit;
  3. verbonden mobiliteit.

Vooralsnog gaat het om acht voorstellen voor nieuwe richtlijnen en verordeningen, hier zullen na verloop van tijd nog wetgevingsvoorstellen bij komen.

Europa in beweging

Europa in beweging voorziet in een breed scala aan voorstellen om het verkeer moderner en veiliger te maken, de luchtvervuiling, CO2-uitstoot en congestie te verminderen, betere rusttijden en arbeidsvoorwaarden te garanderen en zwartrijden te voorkomen. De plannen van de Commissie moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Door:

Tessa de Vries en Paul Zondag , Europa decentraal

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Milieu en klimaat, Europa decentraal
Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Vrij verkeer, Europa decentraal