Commissie publiceert mededeling over aanbestedingsregels en asielcrisis

14 september 2015Aanbesteden Migratie Staatssteun

De huidige asielcrisis is in Europa en in Nederland momenteel een groot onderwerp van discussie. Naast de politieke discussie over de asielcrisis, spelen er echter ook juridische aspecten mee bij dit onderwerp. Hoe moet de (decentrale) overheid bijvoorbeeld voldoen aan het Europese aanbestedingsrecht wanneer het gaat over het voorzien in de meest onmiddellijke behoeften als huisvesting, goederen en hulp?

De Europese Commissie heeft een mededeling gepresenteerd over de mogelijke toepassing van de Europese aanbestedingsregels bij de aanpak van de vluchtelingencrisis.

Wat is het probleem?

De lidstaten van de EU staan voor talloze uitdagingen op het gebied van het verlenen van asiel aan vluchtelingen. Door de plotselinge toegenomen toestroom van asielzoekers, moeten lidstaten adequaat handelen om te voldoen aan de dringende behoeften van deze asielzoekers. Hierbij kunt u denken aan het zoeken van huisvesting, het aanbieden van goederen en het leveren van diensten. Het is mogelijk dat een (decentrale) overheid de Europese aanbestedingsregels moet volgen om opdrachten die zij in dat kader verlenen Europees aan te besteden, als de waarde van de opdrachten boven de Europese drempelwaarden uitkomen.

Bij werken en diensten in het kader van de toestroom van asielzoekers kunt u bijvoorbeeld denken aan huisvesting(diensten). Ook kunnen de aanbestedingsregels van toepassing zijn op de levering van bepaalde goederen ten bate van deze doelgroep.

Mededeling aanbesteden

Een uitgebreide reeks voorstellen van de Europese Commissie om als EU actie te ondernemen met betrekking tot de asielcrisis kunt u hier vinden. Onderdeel van deze voorstellen is ook een mededeling over regels inzake overheidsopdrachten in relatie tot de huidige asielcrisis. De mededeling voorziet in een overzicht van de mogelijkheden voor aanbestedende diensten om snel te kunnen voorzien in infrastructuur (huisvesting) en leveringen en diensten die van eerste noodzaak zijn voor de vluchtelingen, in overeenstemming met de aanbestedingsregels. U kunt deze mededeling hier helemaal lezen.

Commissievoorzitter Juncker over asielcrisis

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker stelt over de aanpak van de EU: “Wij Europeanen mogen nooit vergeten waarom bescherming van vluchtelingen en het grondrecht op asiel zo belangrijk zijn. Het is tijd dat we een werkelijk Europees migratiebeleid uitbouwen, zoals wij in mei gevraagd hebben. De maatregelen die wij vandaag voorstellen, zullen ervoor zorgen dat personen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben, zo snel mogelijk na aankomst worden herplaatst, niet alleen nu, maar ook bij de toekomstige crises. Als Europese solidariteit ooit nodig was, is het in deze vluchtelingencrisis. Het is tijd voor collectieve moed en voor een Europese respons. En wel nu.”

Decentrale relevantie

De mededeling kan door nationale, regionale en lokale autoriteiten als leidraad gebruikt worden om te zorgen dat de Europese aanbestedingswetgeving wordt nageleefd. Daarnaast is de leidraad een hulpmiddel om de werken, leveringen en diensten die nodig zijn in deze vluchtelingencrisis op een eenvoudige, snelle en niet-bureaucratische manier aan te besteden. Mocht u als decentrale overheid toch nog vragen hebben over de toepassing van het aanbestedingsrecht, dan kunt u een vraag via onze helpdesk stellen.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Vluchtelingencrisis: Europese Commissie treedt doortastend op, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Mededeling aanbesteden, Europa decentraal