Commissie publiceert Nederlandstalige AGVV checklists

26 oktober 2015Staatssteun

In juli 2014 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) in werking getreden. Om het gebruik van deze verordening te vergemakkelijken, heeft de Commissie onlangs een aantal checklists opgesteld. Met behulp van deze checklists kunnen decentrale overheden op eenvoudige wijze nagaan aan welke voorwaarden steunmaatregelen onder de AGVV moeten voldoen.

Nieuwe AGVV

De Commissie heeft in de nieuwe AGVV het aantal steuncategorieën waarvoor geoorloofde staatssteun kan worden verleend, aanzienlijk uitgebreid. Steunmaatregelen die worden verleend onder toepassing van de AGVV, zijn vrijgesteld van voorafgaande aanmelding bij de Commissie. Decentrale overheden die gebruik maken van de AGVV dienen de Commissie enkel via een kennisgeving op de hoogte te stellen van de steunverlening.

Checklists

Om van de vrijstellingen uit de AGVV gebruik te maken, dienen decentrale overheden uiteraard wel de voorwaarden neergelegd in deze verordening in acht te nemen. Om op eenvoudige wijze na te kunnen gaan of aan de toepasselijke voorwaarden is voldaan, heeft de Commissie nu voor alle steuncategorieën uit de AGVV een checklist opgesteld. Hierin zijn per steuncategorie de voorwaarden te vinden waar aan moet worden voldaan. Daarnaast zijn ook de toepasselijke algemene voorwaarden uit hoofdstuk 1 van de AGVV in de verschillende checklists opgenomen.

Geen officieel document

De door de Commissie gepubliceerde checklists kunnen een handig hulpmiddel zijn voor decentrale overheden die gebruik willen maken van de AGVV. Wel is het zo dat deze checklists geen officiële documenten van de Commissie zijn. Om van de AGVV gebruik te kunnen maken, zal dus te allen tijde moeten worden nagegaan of aan de toepasselijke voorwaarden zoals neergelegd in AGVV, is voldaan.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Meer informatie:

AGVV checklists, Vrijstellingen, Staatssteun, Europa decentraal
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Vrijstellingen, Staatssteun, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Procedures staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Europese Commissie