Europese Commissie publiceert nieuwe brochure Circulair Aanbesteden

6 november 2017Milieubeleid

Altijd benieuwd geweest naar voorbeelden van circulair aanbesteden uit de aanbestedingspraktijk? De Europese Commissie heeft een nieuwe brochure ‘Circulair aanbesteden’ uitgebracht. Een aantal initiatieven van Nederlandse decentrale overheden worden in deze gids als ‘best practice’ genoemd. Dit bevestigt dat Nederland één van de koplopers is op het gebied van de circulaire economie.

Circulair aanbesteden

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Circulair aanbesteden maakt onderdeel uit van ‘Green Public Procumerent (GPP)’ en is een proces waarbij aanbestedende diensten werken, goederen en diensten inkopen die bijdragen aan een gesloten energie- en materiaalketen. De nieuwe brochure bouwt daarmee voort op de richting die is vastgesteld in het EU-actieplan voor circulaire economie.

Nieuwe brochure Circulair aanbesteden

De brochure helpt aanbestedende diensten, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, op weg om circulariteit in het aanbestedingsproces op te nemen. De brochure geeft praktische aanwijzingen om het aanbestedingsproces circulair in te richten volgens het principe van hergebruik van grondstoffen en het reduceren van afval. Daarnaast worden ook voorbeelden van goede praktijken gegeven, waarmee de Commissie laat zien op welke wijze circulaire principes in Europese aanbestedingen worden toegepast.

Circulaire inkoopvereisten

De Commissie spoort aanbestedende diensten aan om voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure in kaart te brengen waar circulaire principes een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld door eisen te stellen aan een ecologisch ontwerp van producten, afvalpreventie, verpakkingsmateriaal, hergebruik en renovatie. Dit kan volgens de Commissie worden bewerkstelligd door gebruik te maken van eco-labels.

Nederlandse voorbeelden

In de brochure noemt de Europese Commissie een aantal Nederlandse initiatieven als ‘best practice’. Zo wordt de gemeente Venlo genoemd. Deze gemeente eiste van inschrijvers voor een aanbesteding van kantoormeubilair dat er gebruik  gemaakt moest worden van milieuvriendelijk materiaal dat makkelijk kan worden afgebroken en hergebruikt. Ook de gemeente Wageningen wordt gezien als ‘best practice’. De gemeente deed voorafgaand aan een aanbestedingsprocedure een onderzoek om de meest circulaire meubels die de markt kan bieden in te kunnen kopen. Ook verwijst de Commissie naar de Wegwijzer Circulair Inkopen van MVO Nederland.

Door:

Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Public Procurement for a Circular Economy: Good practice and Guidance, Europese Commissie

Meer informatie:

Circulaire Economie, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Nieuwe criteria voor ‘groen’ aanbesteden van meubilair, nieuwsbericht Europa decentraal